Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Το Ιράν ενεργοποιεί τα αντιεροπορικά

Υπό τον φόβο χτυπήματος το Ιράν ενεργοποιεί τις συστοιχίες αντιεροπορικών πυραύλων στην νοτιοδυτική μεθόριο.