Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Η Βουλγαρία θα αναπτύξει μυστικούς πράκτορες σε εταιρείες και ιδρύματα χωρίς τη γνώση των υπευθύνων

Μυστικοί πράκτορες της Κρατικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (SANS) θα αναπτυχθούν σε επιχειρήσει και οργανισμούς της χώρας, χωρίς να έχουν γνώση οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές. Αυτήν την αλλαγή στους κανόνες για την εφαρμογή της Εθνικής Υπηρεσίας ασφαλείας αναφέρει η ιστοσελίδα ‘news.lex.bg’.
 
Η τελική διάταξη αναφέρει χαραικτηριστικά:  «κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι υπάλληλοι  του Οργανισμού (SANS), μπορούν να καταλάβουν θέσεις  στη δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα, κοινωνίες των πολιτών καθώς και σε εταιρείες ιδιωτών και στρατολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών, εκτός από δικηγόρους».
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατασκοπεία αυτή του κράτους σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις θα έχει  ως  αποτέλεσμα  τον ενδελεχή έλεγχο των αιτούντων εργασία και αυτό θα απαιτήσει ένα σχετικό ερευνητικό δίκτυο.
 
Μάλιστα, από την κατασκοπεία δεν προστατεύεται κανένας τομέας, συμπεριλαμβανομένων  των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που θα ‘ταράξει’ τα δεδομένα των δημοσιογράφων που έχουν πηγές και νόμιμα μπορούν να τις κρατήσουν σε ανωνυμία.
 
Οι ριζικές αυτές αλλαγές, έχουν ως κίνητρο την εθνική ασφάλεια εξαιτίας των παγκόσμιων απειλών για τρομοκρατικές επιθέσεις, που τα κράτη θα πρέπει έχουν «έγκαιρη απόκτηση πληροφοριών».
Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το διάταγμα και οι σχετικές τροποποιήσεις θα δημοσιευθούν αύριο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων.
 
 dir.bg, pan.bg
 
--