Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Στη Βουλγαρία άρχισε, σήμερα, μια σειρά στρατιωτικών ασκήσεων

Η άσκηση των ειδικών δυνάμεων «Black Swan-2017» άρχισε σήμερα 26 Ιουνίου και θα κρατήσει μέχρι τις 22 Ιουλίου στο έδαφος τριών χωρών, οι οποίες φιλοξενούν την πολυεθνική άσκηση «Saber Gurdian- 2017»,  δηλαδή στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και Ουγγαρία.
 
Η «Black Swan-2017» είναι η πρώτη από μια σειρά ασκήσεων που σχετίζονται με την «Saber Gurdian- 2017» και βοηθά τους συμμετέχοντες να επεξεργασθούν και να επιδείξουν τις ικανότητες των ειδικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις καθώς και την ετοιμότητα των συμβατικών δυνάμεων  στην αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Στη Βουλγαρία, η «Black Swan-2017» θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο κατάρτισης «Νόβο Σέλο» καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτήν θα λάβουν μέρος και αμερικανικές δυνάμεις.
Διοικητής των βουλγαρικής ομάδας των ειδικών δυνάμεων είναι ο συνταγματάρχης Τοντόρ Ντάκοφ.
(pan.bg)
 
--