Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Αλβανία: Αύξηση της παρουσίας του ΝΑΤΟ – νέα στρατιωτική βάση

Το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHPE- Supreme Headquarters Allied Powers Europe) θα δημιουργήσει μια νέα βάση στην Αλβανία, αυξάνοντας την παρουσία του στα Δυτικά Βαλκάνια.
Στο αλβανικό κοινοβούλιο έχει κατατεθεί σχέδιο νόμου «Περί κυρώσεως της συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης- SHPE» για το μετασχηματισμό της παρουσίας των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη χώρα.
 
Με βάση τη συμφωνία αυτή,  η συμμαχική έδρα απολαμβάνει το νομικό καθεστώς των διεθνών οργανισμών στη χώρα.  Η Δημοκρατία της Αλβανίας, λαμβάνει όλα τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης και την εφαρμογής της νομοθεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δημιουργίας των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική δραστηριότητα του συμμάχου προσωπικού.
Η Αλβανία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την παροχή γης, κτιρίων και μονίμων εγκαταστάσεων που απαιτούνται από το Συμμαχικό Στρατηγείο.
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία παρέχονται δωρεάν, χωρίς φόρο ή άδεια και οι λεπτομέρειες καθορίζονται σε ξεχωριστή συμφωνία.
Η συμφωνία ρυθμίζει, επίσης, το ζήτημα των προνομίων και των ασυλιών των ανωτέρων στελεχών του προσωπικού, όπως ασυλία, κράτηση, σύλληψη, νομικές ενέργειες κάθε μορφής που αναλαμβάνονται από τις αλβανικές αρχές, καθώς το απαραβίαστο των προσωπικών εγγράφων, των εγκαταστάσεων και τον σεβασμό των τραπεζικών λογαριασμών ή προσωπικών αποσκευών που θα διέπονται παρόμοια με τις διπλωματικές αποστολές, σύμφωνα με το αλβανικό δημοσίευμα.
 
--