Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

‘Νυκτερινή Αστραπή’: Αλλαγή-έκπληξη στη δομή του Στρατού

Μία σημαντική οργανωτική αλλαγή στον Ελληνικό Στρατό δημοσιοποιήθηκε κατά την Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Νυκτερινή Αστραπή – 2013» που διεξήχθη στην περιοχή ευθύνης της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ) «Έβρος».
Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας (ΙΑΑΑ–ISDA)
Η αλλαγή αφορά τη μεταβολή της οργανωτικής σύνθεσης της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, όπως και της έχουσας ως περιοχή τον Βόρειο Έβρο XVI Μ/Κ ΜΠ «Διδυμότειχο».
Συγκεκριμένα η εδρεύουσα στην Αλεξανδρούπολη ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ) «3ο Σύνταγμα Ιππικού – Δορύλαιο» αποτελεί πλέον οργανικό σχηματισμό της εδρεύουσας επίσης στην Αλεξανδρούπολη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους σχηματισμούς:

>31 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (31 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) «Κάμια», με έδρα τις Φέρρες
>7 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ «Σαραντάπορος» με έδρα τον Προβατώνα Έβρου
>ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ «3ο Σύνταγμα Ιππικού – Δορύλαιο»
>Τακτική Διοίκηση 41ου Συντάγματος Πεζικού (ΤΔ/41 ΣΠ) «Σαράντα Εκκλησιές» (που ως γνωστόν εδρεύει στη Σαμοθράκη)
Αντίστοιχα η εδρεύουσα στην Κομοτηνή ΧΧΙ ΤΘΤ «Πίνδος» υπάγεται στην εδρεύουσα στο Διδυμότειχο XVI Μ/Κ ΜΠ «Διδυμότειχο», η οποία περιλαμβάνει τους ακόλουθους σχηματισμούς:
>3 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ) «Ρίμινι» με έδρα την Καβύλη Έβρου
>30 Μ/Κ ΤΑΞ ΠΖ «Τομορίτσα» με έδρα τον Λαγό Ορεστιάδας
>ΧΧΙ ΤΘΤ «Πίνδος»
>ΤΔ/21ου ΣΠ «Δράμα» με έδρα την Πλάτη Έβρου

Υπενθυμίζεται, ότι πριν τη μεταβολή οι ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ και ΧΧΙ ΤΘΤ μαζί με την εδρεύουσα στην Ξάνθη XXV ΤΘΤ «2ο Σύνταγμα Ιππικού – Έφεσος» υπαγόταν οργανικά στην εδρεύουσα στην Καβάλα XX Τεθωρακισμένη Μεραρχία (ΧΧ ΤΘΜ) «Μακεδονία».
Η συγκεκριμένη οργανωτική αλλαγή αποτελεί, ας μας επιτραπεί η έκφραση, την «επισημοποίηση» μίας ήδη υφιστάμενης για πολλά χρόνια κατάστασης αφού αποτελεί γενική εκτίμηση ότι η ΧΧΙΙΙ ΤΘΤ αποτελεί την εφεδρεία της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και η ΧΧΙ ΤΘΤ την εφεδρεία της XVI Μ/Κ ΜΠ.
Ταυτόχρονα, επιτρέπει την από τον καιρό της ειρήνης πλήρη και ανεμπόδιστη από διοικητικές υπαγωγές επιχειρησιακή και λειτουργική ενσωμάτωση των εφεδρειών στους σχηματισμούς στους οποίους εντάσσονται στον πόλεμο, με προφανή ευεργετικά αποτελέσματα στην ενότητα της διοίκησης, την περαιτέρω βελτίωση του συντονισμού αλλά και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων επιχειρησιακών δυνατοτήτων και φυσικά την πλήρη εκμετάλλευση των πολυεπίπεδων και πολύπτυχων συνεργειών.

Επιπρόσθετα, η νέα οργάνωση αποτελεί, κατά την άποψη μας, σταθερό υπόβαθρο για τη συνολική αναδιοργάνωση της δομής υποστήριξης (Διοικητικής Μέριμνας) των μεραρχιών και των υπαγόμενων σε αυτές ταξιαρχιών. Η ομογενοποίηση, η κατάργηση ενδιάμεσων επιπέδων – κλιμακίων, συνδυασμένη με την υιοθέτηση «σπονδυλωτής» (modular) οργανωτικής δομής θα επιτρέψει τη συγχώνευση μονάδων και υπονομάδων Τεχνικού, Εφοδιασμού Μεταφορών και Υλικού Πολέμου, και ταυτόχρονα την αναδιαμόρφωση τους σε οργανωτικά σχήματα που μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις επιχειρήσεων υψηλής έντασης και πυκνότητας.
Μία τέτοια διαδικασία όχι μόνο θα εξοικονομήσει προσωπικό (που δυστυχώς η έλλειψη του αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον Ελληνικό Στρατό) αλλά θα βελτιώσει κατακόρυφα και την ποιότητα της διατιθέμενης υποστήριξης σε επίπεδο σχηματισμού – μονάδας.


defence-point