Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Η ΟΥΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΡΚΟΒΟΡΟ ΑΡΝΙ - THE UNITES AND THE CARNIVOROUS LAMB

Για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η ύπαρξη αυτής της θρησκευτικής ομάδας είναι τελείως άγνωστη, ακόμη και αν στον έξω κόσμο κυκλοφορούν και αυτοαποκαλούνται ως Έλληνες Καθολικοί. Στην Ελλάδα ο όρος «'Ελληνες Καθολικοί» σημαίνει ότι κάποιος με ελληνική ιθαγένεια ανήκει στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Όμως, έξω από την Ελλάδα την ίδια, ο όρος αυτός έχει μια εντελώς διαφορετική έννοια. Για τον υπόλοιπο κόσμο ο όρος "Έλληνας Καθολικός'' κατέληξε να σημαίνει ότι κάποιος ανήκει σε μια ομάδα ανθρώπων που κάποτε ήταν μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας αλλά έχουν αποδεχθεί τον Πάπα και την εξουσία του πάνω τους, χωρίς να αλλάξουν την Ορθόδοξη τους προβολή.


Με άλλα λόγια, από έξω φαίνονται και φέρονται ως Ορθόδοξοι ενώ από μέσα τους είναι Καθολικοί. Διατηρούν τη λειτουργία, θεολογία και τις λατρευτικές παραδόσεις των διαφόρων Ορθοδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών, αλλά είναι σε πλήρη κοινωνία με τον Πάπα και υπάγονται στο Βατικανό.
Οι άνθρωποι αυτοί είναι Ουνίτες και είναι μέλη της Ουνίας, και ενώ στην Ελλάδα αυτή η ομάδα αριθμεί μόνο 2,000 μέλη, ο αριθμός τους είναι μεγάλος και είναι διάσπαρτοι κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, και Μέση Ανατολή όπου εκεί είναι γνωστοί ως Μεχλίτες ή Μελκίτες. Αλλά πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι Ουνίτες που αυτοαποκαλούνται Έλληνες Καθολικοί, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή τους; Η απάντηση για το θέμα αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το Βατικανό και να εξετάσουμε τη πολιτική του σχετικά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, από τότε που το μεγάλο σχίσμα της Χριστιανικής Εκκλησίας εμφανίστηκε σε 1054, το οποίο χώρισε τον χριστιανικό κόσμο μεταξύ της Ορθόδοξης Ανατολής και της Καθολικής (αργότερα επίσης και της Προτεσταντικής) Δύσης, το Βατικανό είχε πάντα ως επιθυμία να έχει υπό τον έλεγχο του τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης (1203/1204) από την 4η Σταυροφορία ήταν η κορύφωση αυτής της πολιτικής του Βατικανού, αλλά έχει επίσης προσπάθησε να αναγκάσει τους Ορθόδοξους λαούς να υποταχθούν κάτω από την εξουσία του Βατικανού, αρχικά με διάφορες συνόδους, όπως κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Φλωρεντίας (1437-9) . Όταν αυτές οι σύνοδοι δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, το Βατικανό επανήλθε στην πολιτική της δημιουργίας Ουνιτικών Εκκλησιών.
Οι Ουνιτικές Εκκλησίες είναι οι Εκκλησίες που δημιουργούνται όταν Ορθόδοξοι πιστοί ανασπάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αποδέχονται τον Πάπα, αλλά ακόμη εξακολουθούν να τηρούν όλες τις Ορθόδοξες παραδόσεις. Η αλήθεια είναι ότι η δημιουργία των Ουνιτικών Εκκλησιών, άρχισε ήδη από το 1215 κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Λατερανού, αλλά αυτή η πολιτική του Βατικανού δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι μεταξύ του 1587-1596, όταν δύο Ουνίτες μοναχοί συνέργησαν με τον βασιλιά της Πολωνίας με τη δημιουργία ενός αριθμού συνόδων με τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο του Κίεβο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένωση των Ορθόδοξων της Πολωνίας και της Νοτιοδυτικής Ρωσίας με το Βατικανό. Ο Αρχιεπίσκοπος του Κιέβο κήρυξε την ένωση, αλλά η πλειοψηφία του λαού στην Ουκρανία δεν την αποδέχθηκε, όμως εκείνοι που την αποδέχθηκαν αυτοαποκαλούνται σήμερα ως Έλληνες Καθολικοί. Δεδομένου ότι ο απώτερος στόχος του Βατικανού είναι να ενώσει το σύνολο του χριστιανικού κόσμου υπό την εποπτεία του, το Βατικανό έχει από τότε εργαστεί επιμελώς για την ενίσχυση της διάλυσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δημιουργώντας τις δικές του Ουνιτικές Εκκλησίες, χωρίς να λάβει υπόψη τη βία και τις δολοφονίες που προκύπτουν από αυτή την ένωση. Τα μέλη αυτών των Ουνιτικών Εκκλησιών έχουν μετατρέψει χώρες όπως την Ουκρανία, τη Τσεχία και τη Σλοβακία, καθώς και τη Ρουμανία σε πεδίο προσηλυτισμού των Ορθόδοξων προς την Ουνία του Βατικανού. Όμως, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει επίσης μεταφέρει την πολιτική της Ουνίας και στη Μέση Ανατολή, όπου βρήκαν γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία Ουνιτικών Εκκλησιών, δεδομένου ότι οι ποιμενάρχες από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αντιόχειας και Ιεροσολύμων δείχνουν πολύ λίγο ενδιαφέρον για τις ανάγκες του Ορθόδοξου ποιμνίου τους. Ως αποτέλεσμα, σήμερα πολλοί αραβόφωνοι Ορθόδοξοι χριστιανοί έχουν μετακινηθεί σε Ουνιτικές Εκκλησίες και είναι συλλογικά γνωστοί ως Μεχλίτες η Μελκίτες. Στο Λίβανο και τη Συρία, οι Ουνίτες κάνουν θραύση, εκμεταλλευόμενοι τις ποιμαντικές αδυναμίες του Ορθόδοξου Πατριαρχείου της Αντιοχείας.

Με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης, το Βατικανό μετακινήθηκε προς τη Ρωσία προσπαθώντας να προσηλυτίσει Ορθοδόξους μέσω της Ουνίας και να τους βάλει στην επήρεια του. Αυτή η πολιτική του Βατικανού έχει δημιουργήσει τρομερές εντάσεις μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το γεγονός ότι τα μέλη των Ουνιτών εμφανίζονται και φαίνονται Ορθόδοξοι μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικό για τους ανυποψίαστους Ορθοδόξους πιστούς, οι οποίοι μπορεί να συμμετάσχουν σε μία τέτοια εκκλησία χωρίς να συνειδητοποιούν ότι στη πραγματικότητα αυτή η εκκλησία είναι υπό την εποπτεία του Πάπα στο Βατικανό.

Στην Ελλάδα αυτοαποκαλούνται Ελληνική Καθολική Εξαρχία, και αυτός ο μικρός αριθμός των 2,000 Ουνιτών προέρχεται από πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης και είναι ως επί το πλείστων συγκεντρωμένοι στην Αθήνα. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό τους αριθμό, προς τιμή τους, είναι πολύ καλά οργανωμένοι έχοντας υπό τη εποπτεία τους δύο νοσοκομεία (<<Η Παμμακάριστος>>, οδός Ιακωβάτων, το ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» (Νέα Μάκρη) και η Εστία Θεία Πρόνοια (Νέος Κόσμος), τρία μοναστήρια, και την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Αχαρνών, καθώς και μια πολύ ενεργό δραστηριότητα εκδίδοντας εφημερίδες με θέματα των Ουνιτών. Μεταξύ άλλων εκδίδουν την εφημερίδα «Καθολική» και διευθύνουν τις «Εκδόσεις του Καλού Τύπου».

Η ύπαρξη των Ουνιτών και η αντί-Ορθόδοξη πολιτική του Βατικανού που τους δημιούργησε και που τους συντηρεί, έχει δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα για τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο μεγάλων Εκκλησιών της Χριστιανοσύνης. Όσο το Βατικανό λειτουργεί με ένα τέτοιο παραπλανητικό και ενδοιαστικό τρόπο κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν θα υπάρξει ποτέ καμία ένωση μεταξύ των δύο Εκκλησιών .Όσο ο κάθε διαδοχικός Πάπας συμπεριφέρεται σαν ένα σαρκοβόρο αρνί προς τους Ορθοδόξους, δεν θα υπάρξει ποτέ καμία εμπιστοσύνη μεταξύ της Ορθοδοξίας και του Βατικανού.

NOCTOC For the great majority of the Greek people, the existence this religious group is completely unknown, yet to the outside world they go about calling themselves Greek Catholics. In Greece itself the term "Greek Catholic" means that some-one of Greek nationality belongs to the Roman Catholic Church. However, outside of Greece, this term has an entirely different meaning. To the rest of the world the term "Greek Catholic'' has come to mean that they are a group of people who used to belong to the Orthodox Church but have accepted the Pope and his authority over them without changing their outward Orthodox appearance. In other words, they look Orthodox from the outside while being Catholic from the inside. They preserve the liturgical, theological and devotional traditions of the various Eastern Orthodox Christian Churches, but they are in full communion with the Pope at the Vatican. These people are the Unites, and while in Greece itself they number only about 2,000 , their numbers are large and are spread mostly in Eastern Europe, Russia, and the Middle East where they are known as Melchites. But how did these Unites who call themselves Greek Catholic come about while the great majority of the Greeks don't even know about their existence? To answer this question, one must go back to the Vatican and look at its policies regarding the Orthodox Church. Throughout its history, since the Great Schism of the Christian Church came about in 1054, which divided the Christian World between the Orthodox East and the Catholic (later also Protestant) West, the Vatican had always desired to bring the Orthodox Churches under its control. The sacking of Constantinople (1203/1204) by the 4th Crusade was the high light of this policy by the Vatican, but it has also tried to force the Orthodox World into capitulating under Vatican authority in various synods, such as during The Council of Florence (1437-9) . When these Synods did not bring the desired result, the Vatican reverted to the Policy of creating Unite Churches.Unite Churches are those Churches created by breaking away from the Orthodox Church and accepting the Pope, yet still following all the Orthodox traditions. The truth is that the creation of Unite Churches started back in 1215 during the Synod of Lateran in 1215, but this policy did not materialize until between 1587-1596 when two Unite monks co-operated with the King of Poland in creating a number of Synods with the Orthodox Archbishop of Kiev in order to bring about the union of Polish and southern Russian Orthodox with the Vatican. The Bishop of Kiev declared the union, most of the people in Ukraine did not accept it, but those who did call themselves today Greek Catholics. Since the ultimate goal of the Vatican is to unite the whole Christian World under its authority, the Vatican has ever since worked diligently in fostering the break up of the Orthodox Church, and creating its own Unite Churches without regard to the violence and killings resulting from such unions. The Unites have turned countries such as Ukraine, the Czech and Slovak Republics, as well Romania into a field of Orthodox conversions for the Vatican. However, the Roman Catholic Church has also moved into the Middle East, where the Vatican has found fertile soil in creating Unite Churches, since the heads of the Orthodox Churches of Antioch and Jerusalem show little concern about the needs of their Orthodox flock. As a result, today many Arab speaking Orthodox Christians have crossed over to the Unite Churches and are collectively known as Melchites. In Lebanon and Syria, the Unites are thriving by taking advantage of the weaknesses of leadership by the Orthodox Antiochian Patriarchate.
With the fall of the Communist regime of the Soviet Union, the Vatican moved into Russia trying to find Orthodox converts to its authority via the Unites. This policy has created dire strains between the Orthodox Churches and the Roman Catholic Church. The fact that the Unites look and appear Orthodox can be very deceptive to unsuspecting Orthodox members, who might join such a church without realizing that it is under the authority of the Pope in the Vatican.
In Greece, the small 2,000 member Unite Church (they call themselves, The Greek Catholic Exarchy) are originally refugees from Constantinople and are concentrated in Athens. Considering their small membership, to their cedit, they are very well organized having under their care two Hospitals (Pammakaristos Hospitals), three Monasteries, a Hospice at Neos Kosmos (Thea Pronia), the Church of the Holy Trinity at Acharnon, as well as being very active publishing newspapers with Unite material.The existence of the Unites and the anti-Orthodox policies of the Vatican which created them and sustain them, has become very detrimental towards reconciliation between the two major Churches of Christianity.As long as the Vatican works in such a deceptive and scrupulous manner against the Orthodox Church, there will never be any union between the Churches.As long as each successive Pope behaves like a carnivorous lamb towards the Orthodox people, there will never be any trust between Orthodoxy and the Vatican.


NOCTOC