Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Στο ΚΥΣΕΑ με δικαίωμα ψήφου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ

Μετά από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το υπουργικό συμβούλιο, με την ΠΥΣ 29/28.8.2012, αποφάσισε σήμερα την συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών & Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), ως πλήρους μέλους, με δικαίωμα ψήφου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την τελευταία ανασύνθεση του ΚΥΣΕΑ στις 19 Ιουλίου 2012 με την ΠΥΣ 21/19.7.2012, στο κατεξοχήν κέντρο λήψης αποφάσεων για θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας, ο Α/ΓΕΕΘΑ συμμετείχε μόνο για θέματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας χωρίς δικαίωμα ψήφου, μία παγκόσμια πρωτοτυπία που είχε επισημανθεί πρόσφατα (βλ. Η συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και το παράδειγμα της Τουρκίας).
Με την ενέργεια αυτή αναβαθμίζεται σημαντικά ο ρόλος του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς σε περίοδο κρίσης, έντασης ή πολέμου θα διατηρεί δικαίωμα ψήφου στη λήψη των αποφάσεων, πλέον των εισηγήσεων προς την πολιτική ηγεσία της χώρας.