Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ - SAINT GEORGE AND HIS CHURCHES IN JORDAN

Στη Μέση Ανατολή, οι οκτώ στις δέκα εκκλησίες είναι αφιερωμένες στον Άγιο Γεώργιο.Όταν στην Ιωρδανία ρωτήθηκε από τους Ιωρδανούς γιατί προτιμούν τόσο πολύ τον Άη Γιώργη αφού κτίζοντας εκκλησίες και τιμώντας μόνον αυτόν, στο τέλος θα μπερδευόντουσαν, εφόσον όλοι θα είχαν τον ίδιο άγιο. Οι Ιωρδανοί απάντησαν ότι, το ότι υπάρχουν τόσες πολλές εκκλησίες του Αγίου Γεωργίου δεν οφειλόταν σ΄αυτούς αλλά στον άγιο τον ίδιο. Όταν τον 7 αιώνα έγινε η αραβική κατάκτηση, οι Άραβες κατέστρεψαν και τις εκκλησίες.
Απ΄όλους τους αγίους, μόνο ο Άη Γιώργης εμφανιζόταν καβάλα στο άλογο του και κυνηγούσε τους καταστροφείς, σώζοντας τις εκκλησίες του. Κι όταν το είδαν αυτό οι Χριστιανοί κτίζοντας μια εκκλησία, την αφιέρωναν στον Άγιο Γεώργιο για να είναι σίγουροι ότι δεν θα χαλαστή. Ο δε άγιος πιστεύεται ότι συνεχίζει να εμφανίζεται και να προστατεύει τις εκκλησίες του στη Ιωρδανία μέχρι σήμερα.
In the Middle East, eight out of ten churches are dedicated to Saint George. When in Jordan it was asked from the Jordanians why they prefer so much Saint George and that by building churches and honouring only him, at the end they would be confused, because they all would end up having the same Saint. The Jordanians answered that, the fact that so many churches belong to Saint George was not owed to them but to the Saint himself. When in the 7th century the Arab conquest over took Jordan, the Arabs destroyed also the churches. Of all the Saints, only Saint George appeared on his horse and chased the destroyers away, and saved his churches. And after the Christians saw this, when building a church, they dedicated it to Saint George in order to make sure that it would not be destroyed after. It is believed by the Jordanians that Saint George comes and protects his churches to this day.

noctoc-noctoc