Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Θερμή παράκληση. Διαβάστε τις παρακάτω γραμμές…

Πρόκειται για μια απόφαση της γενικής γραμματέως ισότητας των φύλων, η οποία στηρίζεται, μεταξύ άλλων στο Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) “Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης“. Διαβάστε λοιπόν το διατακτικό της αποφάσεως, η οποία αν και είναι γραμμένη στα Ελληνικά, (τουλάχιστον αναγνωρίζω τις λέξεις), οι πεπερασμένες γνώσεις μου στην Ελληνική γλώσσα δεν μου επιτρέπουν να αντιληφθώ το νόημα της. Αν λοιπόν κάποιος Χριστιανός καταλαβαίνει το νόημα, ας βοηθήσει και εμένα να βγάλω άκρη, για ποιο λόγο θα δαπανηθούν δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα οχτώ (17.958,00) ευρώ.


«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την ανάθεση του έργου της εκπόνησης μελέτης ωρίμανσης που θα διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους
οργανώνεται η έμφυλη συμμετοχή στις επίσημες συλλογικότητες του καλλιτεχνικού χώρου στην Ελλάδα και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία τα οποία αφορούν τις καλλιτεχνικές συλλογικότητες από τη σκοπιά του φύλου. Θα εκπονηθούν
α) κατάλογος των επαγγελματικών φορέων των καλλιτεχνών με την επίσημη εκφορά κάθε συλλογικότητας
β)έκθεση αποτελεσμάτων και το σύνολο του εμπειρικού υλικού καθώς και κείμενο προτάσεων, σύμφωνα με τις κατωτέρω προδιαγραφές στο παράρτημα Α της παρούσας της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : Η εκπροσώπηση των γυναικών στις καλλιτεχνικές συλλογικότητες».
————
Ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Που να μην υπήρχε η καταραμένη κρίση. Εκεί θα νοιώθατε στο πετσί σας τι εστί βερύκοκο και τι σημαίνει να περνάμε την ώρα μας με έμφυλες συμμετοχές στις επίσημες συλλογικότητες του καλλιτεχνικού χώρου στην Ελλάδα.
Τςςς