Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Έρευνα, ανάπτυξη και εξοπλισμοί στην Τουρκία

Στις 15-12-2010 πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα η 22η συνεδρίαση του Bilim Ve Teknoloji Yuksek Kurulu/ΒΤΥΚ (Ανώτατο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Συμβούλιο), το οποίο έχει ως αποστολή την προώθηση της επιστημονικής πολιτικής της Τουρκίας, την προετοιμασία των προγραμμάτων και σχεδιασμών, καθώς επίσης και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και οργανισμών. Οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος αποτελεί μια αθέατη αλλά πολύ σημαντική παράμετρο της τουρκικής στρατιωτικής ισχύος. Η έρευνα διεξάγεται σ’ όλα τα επίπεδα από την αμυντική βιομηχανία, τα ερευνητικά κέντρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και τα ειδικά επιστημονικά ινστιτούτα, υπό τον συντονισμό του Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/TÜBİTAK (Τουρκικό Ίδρυμα Επιστημονικών και Τεχνολογικών Ερευνών).
Η συνέχεια εδώ.