Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ "ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ κ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΤΑΝΙΤΣΙ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ


ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ "ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ κ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΤΑΝΙΤΣΙ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ. (έβγαλε από το site www.ortodossia.it  που είναι το επίσημο της Μητρόπολης, οποιαδήποτε αναφορά για το συγκεκριμένο μοναστήρι...)
Όπως θυμάστε,
http://greeknation.blogspot.com/2009/10/blog-post_9358.html
http://greeknation.blogspot.com/2009/09/mandanici.html
http://greeknation.blogspot.com/2009/10/blog-post_09.html
http://greeknation.blogspot.com/2009/10/blog-post_10.html
είχαμε αναρτήσει σειρά άρθρων για την πλήρη χρεωκοπία του μεγαλειώδους σχεδίου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄για την αναβίωση του ελληνορθόδοξου μοναχισμού στην Μεγάλη Ελλάδα και τη Σικελία με ευθύνη κυρίως του Μητροπολίτη Ιταλίας κ. Γενναδίου Ζερβού. Είχαμε επίσης παρουσιάσει πως στο επίσημο site της Μητροπόλεως Ιταλίας εμφανιζόταν τα δυό μοναστήρια, του Αγίου Ιωάννου του Θεριστού στο Μπιβόντζι της Καλαβρίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Μαντανίτσι της Σικελίας ως ανήκοντα κανονικά-έδιναν μάλιστα και πληροφορίες για την επίσκεψη!- στην Ι. Μητρόπολη Ιταλίας.Μετά την δημοσιοποίηση στην μπλογκόσφαιρα των "κατορθωμάτων" τους, άλλαξαν τελικά το site και έτσι σήμερα εμφανίζουν το μεν ένα Μοναστήρι στην Καλαβρία, γενικά ότι ευρίσκεται στη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εννοείται πως δεν λένε κουβέντα για τα αίσχη τους που έφτασαν μέχρι στο να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά του Δημάρχου που τους το παραχώρησε και βέβαια έχασαν πανηγυρικώς, ούτε πως στο μοναστήρι σήμερα βρίσκεται αδελφότητα Ρουμάνων Ορθοδόξων, λες και είναι...λεπροί οι άνθρωποι!
Το δε μοναστήρι της Σικελίας απλώς το εξαφάνισαν εντελώς...Βέβαια οι..."κουτόφραγκοι" Σικελοί ακόμοι οι δύστυχοι έχουν πρωτοσέλιδα στο δικό τους ιντερνετικό τόπο τις φωτογραφίες του μοναστηριού και του ΟΙκουμενικού Πατριάρχου. www.mandanici.net
Έτσι, ο κ. Ζερβός μπορεί πια να κοιμάται ήσυχος. Τα "προβλήματα" των δύο μοναστηριών δεν θα τον απασχολούν πλέον. Οι καμπάνες τους δεν θα φθάνουν μέχρι την Βενετία ή τη Ρώμη για να "στοιχειώνουν" τον ύπνο του.
Συγχαρητήρια Σεβασμιώτατε!!! Τα καταφέρατε!!! Δεν θα υπάρχει ελληνορθόδοξος μοναχισμός στα ιερά χώματα της Μεγάλης Ελλάδας και της Σικελίας!!! Άλλωστε όπως δημόσια δηλώσαστε στον Δήμαρχο του Μαντανίτσι, εσείς ποτέ δεν κερδίσατε ούτε ένα ευρώ από την ύπαρξη του μοναστηριού....
Ακούει κανένας στο οικουμενικό Πατριαρχείο; Ακούει κανένας στο Υπ.Εξ;
Δείτε πως ειναι σήμερα:
ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ
1. Ἱερά Μονή Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Θεριστοῦ, ἐν Καλαβρίᾳ: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso di San Giovanni Theristis, 89040 Bivongi (Reggio Calabria). Τηλ.: +39-0964.73.40.17.
Ἡ Μονή εὑρίσκεται εἰς περιοχήν, ἔνθα ἤνθησεν ὁ μοναχισμός κατά τούς 8ον-11ον μ.Χ. αἰῶνας, κατά τούς ὁποίους ἡ Καλαβρία ὑπήγετο ἐκκλησιαστικῶς εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Τό Καθολικόν αὐτῆς, τό ὁποῖον ἀνάγεται εἰς τόν 11ον αἰ., ἀνεκαινίσθη ἐσχάτως ὑπό τῆς ᾿Αρχαιολογικῆς ῾Υπηρεσίας Καλαβρίας. Ἐπί τοῦ ἐδάφους τῆς Μονῆς εὑρίσκεται ἐπίσης τό Σπήλαιον καί τό Ἁγίασμα τοῦ Ὁσίου. Τελευταίως τό Περιφερειακόν Συμβούλιον Καλαβρίας ἀνεκήρυξεν ὁμοφώνως «ἱεράν» τήν βυζαντινήν περιοχήν μεταξύ τῶν ποταμῶν Στυλάρου (Stilaro) καί Ἀξιοῦ (Assi) πρός διευκόλυνσιν τῆς ἐγκαταστάσεως Ὀρθοδόξων μοναχῶν. Ὁ Δῆμος Bivongi παρέδωκεν τήν Μονήν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας, συμβάλλων οὕτως εἰς τήν προσπάθειαν ἀποκαταστάσεως τῶν αἰωνοβίων δεσμῶν μεταξύ τοῦ ἰταλοελληνικοῦ καί τοῦ ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ. Ωραίο παραμύθι, αν τελείωνε όμορφα...Το ότι πήγατε στα δικαστήρια και χάσατε γιατί δεν το γράφετε; Το ότι σήμερα ξαναζεί το μοναστήρι με την αδελφότητα των Ρουμάνων υπό τον δραστήριο Επίσκοπο Σιλουανό γιατί δεν το λέτε; (μα δεν ντρέπεστε καθόλου; δεν φοβάστε το Θεό;)
Μπείτε αγαπητοί φίλοι στη σελίδα του δήμου του Μπιβόντζι της Καλαβρίας για να δείτε το τι κάνουν οι Ρουμάνοι, εκεί που το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια του κ. Γενναδίου Ζερβού-Μητροπολίτη Ιταλίας απέτυχε παταγωδώς...www.bivongi.com ή δείτε τις φωτογραφίες στο
http://fotoalbumnew.aruba.it/fotoalbum_bivongi_com/662534153c.html

2. Ἱερά Μονή Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἐν Πιεμονδίῳ: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Ortodosso di San Basilio Magno, Via Comba Gavassa 3, 12036 Revello (Cuneo). Τηλ. � fax: +39-01.75.25.79.22. Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Λίβιος (μοναχοί 2). Ἡ Μονή, ἡ ὁποία εἶναι Ἰταλόφωνος, ἀνηγέρθη κατά τό 1992, τό δέ Καθολικόν αὐτῆς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Βασιλείου καί Βενεδίκτου. Αὕτη κεῖται ἐντός τῆς προστατευομένης περιοχῆς τῶν πηγῶν τοῦ ποταμοῦ Πάδου (Ρo), προσῆλθε δέ εἰς τούς κόλπους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καὶ Μελίτης ἐπισήμως τό 1996. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 1998, ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης κ. Λίβιος ἐδώρησε τήν Μονήν καί τούς περιβάλλοντας αὐτήν χώρους εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας.

3. Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν ἐν Βενετίᾳ Ἑλληνίδων Εὐγενῶν Μοναχῶν: Διεύθυνσις: Sacro Monastero di San Giorgio delle Nobili Monache Greche, Castello 3423/E, 30122 Venezia. Τηλ. � fax: +39-041.52.39.569. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Ἱεροεπιστάτης τῆς Μονῆς: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμανδρίτης κ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης. Ἀκολουθίαι ἑβδομαδιαίως εἰς τό Παρεκκλήσιον τῆς Μονῆς. Ἡ Μονή στεγάζεται εἰς τόν γ´ ὄροφον τοῦ κτηρίου, ἔνθα εὑρίσκεται ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰταλίας, παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων. Τό κτήριον ἦτο γνωστόν ἱστορικῶς ὡς «Μέγαρον Κοκκίνη». Ἱδρύθη τό 1599 ὑπό τοῦ πρώτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας, μέ ἕδραν τήν Βενετίαν, Γαβριήλ Σεβήρου καί διέθετε ἐσωτερικόν Παρθεναγωγεῖον, διελύθη δέ τό 1829. Αὕτη διαθέτει καί παλαιόν ἐσωτερικόν Παρεκκλήσιον, τιμώμενον ἐπ' ὀνόματι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. Ἐπανιδρύθη ἐπισήμως τήν 8ην Μαρτίου 1998, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας κ. κ. Γενναδίου, φροντίδι τοῦ ὁποίου ἀνεκαινίσθη, τῇ συμπαραστάσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἰνστιτούτου Βενετίας, ὁ συνολικός αὐτῆς χῶρος, ἐπί τῷ τέλει ὅπως δεχθῇ ἐκ νέου τήν ἐγκαταβίωσιν Ἑλληνίδων ὀρθοδόξων μοναζουσῶν. Τήν 13ην Νοεμβρίου 1998, ἐντός τῶν πλαισίων τῶν ἑορτασμῶν τῶν 500 ἐτῶν τῆς Κοινότητος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων Βενετίας, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος ἐπεσκέφθησαν τήν Μονήν καί περιηγήθησαν εἰς τούς χώρους αὐτῆς.


4. Ἱερά Μονή Ὁσίου Ἠλιού τοῦ Σπηλαιώτου, ἐν Καλαβρίᾳ: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso di Sant�Elia lo Speleota, 89020 Melicucca (RC). Τηλ.: +39-0966.33.28.11. Ιερατικος επιτροπος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεῖλος Βατοπαιδινός (μοναχοί 2). Τό κτήριον τῆς Μονῆς παρεχωρήθη τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας ὑπό τῶν Σιδηροδρόμων τῆς Καλαβρίας τόν Αὔγουστον τοῦ 2000, εὑρίσκεται δέ πλησίον τοῦ σπηλαίου, ὅπου ἠσκήτευσεν ὁ Ὅσιος Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης (9ος αἰών). Αὕτη διετέλεσεν ἐπί πολλούς αἰῶνας ἀσκητική παλαίστρα, ἔνθα ἠσκήτευσαν φημισμένοι Ἰταλοέλληνες ἅγιοι, μεταξύ τῶν ὁποίων Φαντῖνος ὁ Γυμνός καί ὁ ἐπίσκοπος Λουκᾶς ὁ Γραμματικός, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται τό ἐσωτερικόν παρεκκλήσιον τῆς Μονῆς.

5. Ἱερόν Μετόχιον Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος: Διεύθυνσις: Sacro Metochio della Presentazione del Signore al Tempio, 98046 Santa Lucia del Mela � ME. Tηλ. +39-09.93.59.803. Κτίτωρ καί μετοχιάτης: Ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης.

6. Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καί Ἁγίας Βαρβάρας, ἐν Μοντανέρ Τρεβίζου: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso della Trasfigurazione del Signore e di Santa Barbara, Borgo Gava 5, 31010 Montaner di Sarmede (TV). Τηλ. � fax: +39-0438.58.21.08. Ἀντιπρόσωπος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ Ἱεροεπιστάτης τῆς Μονῆς: ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας Φασίολος. Ἡγουμένη: Σεβαστιανή μοναχή (μοναχαί 3). Ἡ Μονὴ λειτουργεῖ κανονικῶς ἀπὸ τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2000 καὶ ἐδωρήθη, μετὰ τῶν παρακειμένων κτηρίων, τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ἰταλίας καὶ Μελίτης, κατόπιν συνεργασίας ἀγαστῆς μεταξὺ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καὶ τοῦ Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρου, μέ τό τοπικόν Συμβουλίον τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Μοντανέρ (Ἰανουάριος 2001).


7. Ἱερά Αὐτοκρατορική Μονή Ὁσίων Ἠλιού τοῦ Νέου καί Φιλαρέτου τοῦ Κηπουροῦ, ἐν Σεμινάρᾳ τῆς Χώρας τῶν Σαλλινῶν: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso dei SS Elia il Giovane e Filareto l�Ortolano, 89020 Seminara (Reggio Calabria). Tηλ. +39-0966.31.73.61. Προεστῶσα: Στεφανία μοναχή (μοναχαί 2). Ἡ Μονή ἱδρύθη τό πρῶτον ἐπί αὐτοκράτορος Λέοντος ΣΤ´ τοῦ Σοφοῦ, ἐγκαινιάσθη δέ ἐπισήμως τήν 30ήν Ὀκτωβρίου 2005 ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. Γενναδίου, τοῦ ἁγιορειτικοῦ αὐτῆς Καθολικοῦ ἀνεγερθέντος δαπάναις τῆς περιφερείας Καλαβρίας, εἰς οἰκόπεδον τό ὁποῖον ἐδώρησεν ὁ πρῴην Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτιτισμοῦ Δρ. Santo Giuffrι.Ολόκληρο ναό εκ βάθρων έχτισε ο άνθρωπος, το πατρικό του σπίτι διέθεσε και το ανακαίνισε, ούτε το όνομά του δεν μπορέσατε να γράψετε σωστά; Dott. Santo Giuffré
* «Κέντρον Διακονίας Ὀρθοδόξων Μεταναστῶν ἐν Καλαβρίᾳ»: Στεγάζεται ἐν τῷ κτηρίῳ τῆς Μονῆς καί ἐγκαινιάσθη τήν 30ήν Ὀκτωβρίου 2005. Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεῖλος Βατοπαιδινός (τηλ. +39-347.01.25.208). Για τα "κατορθώματά" σας στη Σεμινάρα θα επανέλθουμε σύντομα.
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΕΜΦΑΝΙΖΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009. ΤΩΡΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ, (ΔΙΚΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΑΝ ΟΥΤΕ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ "ΚΟΣΜΗΜΑ", ΟΥΤΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ!)
5. Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ἐν Μεσσήνῃ Σικελίας: Διεύθυνσις: Sacro Monastero Greco-Ortodosso dell�Annunciazione della SS Madre di Dio, 98020 Mandanici (Messina). Τηλ.: +39-349.36.15.507. Ἡγουμενεύων: ὁ Ἱερομόναχος κ. Νήφων Ἁγιοαρσενίτης (μοναχοί 3). Ἡ Μονή, ἡ ὁποία ἀνάγεται εἰς τόν 11ον μ.Χ. αἰῶνα, εὑρίσκεται μεταξύ Μεσσήνης καί Κατάνης, πλησίον τῆς βυζαντινῆς ἀκροπόλεως καί ἐπισκοπῆς τοῦ Ταυρομενίου. Παρεχωρήθη τόν Αὔγουστον τοῦ 2000 ὑπό τοῦ Δήμου Mandanici εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Ἰταλίας «διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τοῦ μοναχικοῦ βίου, τήν πνευματικήν σύναξιν τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ἀνατολικῆς Σικελίας, τήν φιλοξενίαν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων προσκυνητῶν τῆς Σικελίας, καθώς καί διά πολιτιστικάς ἀνταλλαγάς μέ τήν Ἑλλάδα». Τό Καθολικόν καί τό κτήριον τῆς Μονῆς, καθώς καί τό ἐν αὐτῇ ἑδρεῦον Ὀρθόδοξον Πατριαρχικόν Ἰνστιτοῦτον ἐγκαινιάσθησαν ἐπισήμως τήν 1ην Νοεμβρίου 2005 ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. κ. Γενναδίου.
* Ὀρθόδοξον Πατριαρχικόν Ἰνστιτοῦτον ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἑλλάδι «Ἅγιος Νικηφόρος ὁ Μονάζων»: Διεύθυνσις: Istituto Ortodosso Patriarcale in Magna Grecia �San Niceforo il Solitario�, c/o Sacro Monastero Greco-Ortodosso dell�Annunciazione della SS Madre di Dio, 98020 Mandanici (Messina). Τηλ. +39-347.01.25.208. Διευθυντής: ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Νεῖλος Βατοπαιδινός, καθηγητής πανεπιστημίου Καλαβρίας. Γραμματεύς: ὁ θεολόγος κ. Δημήτριος Περιστερόπουλος. Μέλη: Πρεσβύτερος κ. Δανιήλ Καστρίτσιος, καθηγητής πανεπιστημίου Μεσσήνης καί Διάκονος Ivan Ivanov, Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Σόφιας. Tό Ἰνστιτοῦτον διοργανώνει Συνέδρια διεθνῆ καί τοπικά, διαλέξεις, συναυλίας, μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσης καί βυζαντινῆς ἁγιογραφίας καί μουσικῆς.
Ο κ. Γεννάδιος Ζερβός ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά που δημοσιεύει είναι ψευδή συνεχίζει να το κάνει. Γιατί; Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πως το ανέχεται και το επιτρέπει; Δεν ξέρουν πως αυτό είναι αξιόποινη πράξη;
Αγαπητοί αναγνώστες, το ζήτημα που παρουσιάσαμε στις 19 Σεπτεμβρίου 2009, θα το εξαντλήσουμε παρουσιάζοντας πλήρη ανάλυση των όσων έγιναν και γίνονται στην σημαντική αυτή περιοχή της Μεσογείου για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Για αρχή σας παρουσιάζουμε σήμερα την επιστολή παρέμβαση του Δρ. Maurizio Botti ο οποίος και μας ενημέρωσε αρχικά αλλά και την επιστολή του θεολόγου κ. Περιστερόπουλο προς την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» για το ίδιο θέμα. (ο οποίος είναι γραμματεύς του Ινστιτούτου της Σικελίας που χάθηκε...)


ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ
 Υ.Γ. Ε, Τουλάχιστον να μην εξαπατούν και τους αναγνώστες λέγοντας πως έχουν και μοναστήρια που λειτουργούν με ελληνορθόδοξους μοναχούς...Πάλι καλά δηλαδή που "συγκινήθηκαν" ή μήπως φοβήθηκαν είναι η καλύτερη λέξη; και τα έβγαλαν.