Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Βλέπετε να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των προσπαθειών για τη δημιουργία απόλυτου ελέγχου και τής πίστης στον Θεό;

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ 'εικόνα Του, ελεύθερο και υπεύθυνο. Η τεχνοτρονική δικτατορία εισάγεται με στόχο να καταστείλει την θεϊκή ελευθερία τού κάθε ανθρώπου ατομικά και να αλλάξει πλήρως όλα τα ανθρώπινα συμπεριφορικά μοντέλα. Οι άνθρωποι θα ζουν κάτω από τους αυστηρούς κανόνες τών προτύπων συμπεριφοράς του συστήματος, δηλαδή, θα μετατραπούν σε απλή ελέγξιμη σύνδεση του αυτόματου λειτουργικού συστήματος .
Είναι δυνατόν να διατηρηθεί η θεοειδής αξιοπρέπεια πλασμάτων γεμάτων με ηλεκτρονικά gadgets και υπoκείμενων, εξ αυτού του γεγονότος, σε διάφορους χειρισμούς; Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους εντός μιας παγκόσμιας διαδικτυακής κοινότητας, και δεν είναι μυστικό ότι οι αρμόδιοι για "μια νέα παγκόσμια τάξη" έχουν καταστήσει την Αγία Ορθοδοξία υπ΄αριθμόν έναν εχθρό τους.
Η ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης αντιτίθεται στη χριστιανική προοπτική και είναι ασυμβίβαστη προς αυτήν. Εισάγεται και προωθείται στην κοσμική κοινωνία και στην εκκλησία από τις προσπάθειες της παγκόσμιας ελίτ και εκφράζει τα συμφέροντά τους. Οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης Παγκοσμιοποίησης δεν αποδέχονται και αρνούνται στη Ρωσία την ιστορική αποστολή της ως χώρα-θεματοφύλακα της Ορθόδοξης πίστης, πολιτισμού και παραδόσεων.

συνέχεια εδώ...
http://redskywarning.blogspot.com/2009/08/filimov.html