Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Να ξηλωθεί αμέσως ο Τούρκος Πρόξενος! Κινείται συστηματικά κατά της Ελλάδας

Πόσες παραβιάσεις τοῦ διπλωµατικοῦ πρωτοκόλλου, πόσες προκλήσεις σέ βάρος τῆς χώρας µας, πόσες ἐνέργειες ἔξω ἀπό κάθε ὑπηρεσιακή λογική πρέπει νά ὑποστοῦµε γιά νά γίνει κάποτε τό λογικό καί αὐτονόητο; Οἱ ἐπιπλήξεις τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη στόν Τοῦρκο Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς δέν δείχνουν νά ἔπιασαν τόπο, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος συνεχίζει ἀπτόητος τά ἴδια (πού τοῦ ἐπισηµάνθηκαν) καί χειρότερα, ἐπιδοτώντας τόν τουρκισµό καί τόν µειονοτικό φανατισµό, περιφρονώντας κάθε θέσφατο! Μήπως νά ξαναδοῦµε µέ σοβαρότητα τό θέµα τῆς ἀποµάκρυνσης τοῦ Προξενείου ἀπό τή Θράκη; Προσέξτε δύο πρόσφατα στιγµιότυπα τῆς (ἐµφανοῦς) δράσης τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, γιά νά φανταστεῖτε τί ἄλλο συµβαίνει καί δέν τό πληροφορούµαστε.
Στίς 11 Ἰουνίου, µέ τήν ἀφορµή τῆς τελετῆς ἀποφοίτησης τῶν παιδιῶν ἀπό τά (ἄτυπα µά …ἀµέτρητα) Κοράν Κουρσού - Κατηχητικά*, ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Μουσταφά Σαρνίτς ἀνέβηκε γιά δεύτερη φορά στό ποµακοχώρι Κέχρος τῆς Ροδόπης.
Ἐκεῖ, παρουσίᾳ τοῦ τουρκοµουφτῆ Κοµοτηνῆς Ἰµπράµ Σερήφ (καί τοῦ βουλευτῆ Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, τοῦ κοινοτάρχη Ἀµπντουλκαδήρ Χότζα, τοῦ προέδρου τῶν ΕΠΑΘιτῶν δασκάλων…) ἀπευθύνθηκε στούς πιτσιρικάδες, λέγοντας µεταξύ ἄλλων: «Βλέπω ἐδῶ µιά τουρκική κοινότητα πού ἐργάζεται µέ εἰλικρίνεια καί αὐταπάρνηση (…) Συνεχίζετε αὐτόν τόν ἀγώνα χωρίς νά ὑποκύψετε καί στηρίζετε τόν τουρκισµό, χάρη σέ σᾶς θά ἐπιβιώσει ὁ τουρκισµός τῆς Δυτικῆς Θράκης καί θά συνεχίσει νά ζεῖ. Ξέρω ὅτι ὑπάρχουν προβλήµατα. Ὅµως πρῶτα ὁ Θεός θά προσπαθήσουµε νά τά λύσουµε βῆµα βῆµα. Ἡ στήριξή σας εἶναι πολύ σηµαντική. Κι ἐµεῖς ἐπίσης θά δώσουµε τήν ἀπαραίτητη στήριξη...»

συνέχεια εδώ...
http://kostasxan.blogspot.com/2009/08/blog-post_4227.html