Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020

Διείσδυση Τζιχάντιστών σε δυτικές υπηρεσίες

Δεκάδες τζιχαντιστές εκτιμάται ότι έχουν παρεισφρήσει στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Γαλλίας και σε αντιστοίχους βρετανικούς οργανισμούς.

από «ΕΣΤΙΑ»
Μεταξύ τῶν 150.000 Γάλλων ἀστυνομικῶν ὑπάρχουν ἀρκετές δεκάδες ριζοσπαστικοποιημένοι μουσουλμάνοι, γιά τόν «ἐντοπισμό» καί τήν «ἐξουδετέρωση» τῶν ὁποίων συνεστήθη μία εἰδική ὑπηρεσία. Συγκεκριμένα, στίς ἀρχές τοῦ Ὀκτωβρίου 2019 ἕνας μουσουλμάνος ἀξιωματοῦχος πού ὑπηρετοῦσε στό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἀστυνομίας τοῦ Παρισιοῦ πραγματοποίησε ἐπίθεση μέ μαχαίρι ἐντός τοῦ Ἀρχηγείου, μέ ἀποτέλεσμα τόν θάνατο τριῶν ἀστυνομικῶν καί ἑνός διοικητικοῦ στελέχους καί τόν σοβαρό τραυματισμό ἀρκετῶν ἄλλων.
Ἡ παρουσία «ριζοσπαστικοποιημένων» μουσουλμάνων μεταξύ τῶν Ὑπηρεσιῶν ἐπιβολῆς τοῦ νόμου στήν Γαλλία ἦταν γνωστή. Ἡ διεξαγωγή τῆς ἐν λόγω τζιχαντιστικῆς ἐπιθέσεως ἔφερε στήν ἐπιφάνεια ἕναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν Ἐθνική Ἀσφάλεια τῆς χώρας: πρόκειται γιά μουσουλμάνους πού ἔχουν παρεισφρήσει καί ἐργάζονται ὡς ἀξιωματοῦχοι στήν «καρδιά τοῦ Κράτους». Πρίν ἀπό ἕξι μῆνες ἡ Γενική Ἐπιθεώρησις τῆς Ἐθνικῆς Ἀστυνομίας τῆς Γαλλία (IGPN) ὁμολόγησε ὅτι περίπου εἴκοσι ἐκ τῶν 45.000 ἀξιωματούχων πού ὑπηρετοῦν στό Ἀρχηγεῖο τῆς Ἀστυνομίας καί στίς διάφορες ὑπηρεσίες τοῦ, στήν περιοχή τοῦ Παρισιοῦ, ἦταν ὕποπτοι γιά ἰσλαμική «ριζοσπαστικοποίηση». Ἑπτά μῆνες ἀργότερα, ὑπάρχουν ὑπόνοιες ὅτι μεταξύ τῶν 150.000 Γάλλων ἀστυνομικῶν ὑπάρχουν ἀρκετές δεκάδες δυνητικοί τζιχαντιστές πού ἔχουν παρεισφρήσει σέ Ὑπηρεσίες Ἀσφαλείας καί σέ πολλές περιπτώσεις, πιθανόν νά ἔχουν πρόσβαση σέ ἔγγραφα, ἀρχεῖα καί σέ εὐαίσθητες πληροφορίες γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῆς χώρας.
Ἐπισήμως, οἱ ἐμπειρογνώμονες τῆς Γενικῆς Ἐπιθεωρήσεως τῆς Ἐθνικῆς Ἀστυνομίας τῆς Γαλλίας ἐπιχειροῦν νά ἐντοπίσουν δακτυλικά ἀποτυπώματα, ἐνδείξεις καί στοιχεῖα διαφόρων εἰδῶν: Ἔκνομες «περιηγήσεις» σέ ἀστυνομικά ἀρχεῖα, σεκταριστικές συμπεριφορές, διαφορετικῆς φύσεως προσηλυτισμός, παραμονή σέ χώρους ἰσλαμικῆς λατρείας.
Κατά τούς τελευταίους ἕξι μῆνες, πολλοί ὕποπτοι ριζοσπαστικοποιημένοι Γάλλοι ἀστυνομικοί ἐνετοπίσθησαν καί ἀπεμακρύνθησαν. Ὁ βασικός κίνδυνος εἶναι πολύ ἁπλός: ἡ ὕπαρξις ριζοσπαστικοποιημένων μουσουλμάνων πού κατορθώνουν νά διαφύγουν ἀπό τούς συνεχεῖς ἐλέγχους καί τήν παρακολούθηση εἶναι μία πολύ ἐπικίνδυνη κατάστασις.
Στήν Βρεταννία, ἐξ ἄλλου, ἀπό τό 2015, διετάχθη ἔρευνα γιά τήν διείσδυση τζιχαντιστῶν στήν βρεταννική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων καί ὀργανισμῶν τῆς χώρας, ὅπως τό ἐθνικό σύστημα ὑγείας, τό κοινωνικό μητρῶο, τά σχολεῖα καί οἱ φιλανθρωπικές ὀργανώσεις, μέ στόχο τήν «διασφάλιση ὅτι τά βρετανινκά ἱδρύματα προστατεύονται ἀπό τήν ἀπειλή τῶν ριζοσπαστῶν».
Τέλος, παρά τό γεγονός ὅτι δέν ὑπάρχουν ἐκτιμήσεις σχετικά μέ τόν ἀριθμό τῶν δυνητικῶν ριζοσπαστικοποιημένων ἰσλαμιστῶν πού ἔχουν παρεισφρήσει στούς διαφόρους ὀργανισμούς τῆς χώρας, ἡ ἔρευνα τῶν βρεταννικῶν ἀρχῶν ὁλοκληρώθηκε μέ ἕνα ἐνημερωτικό ἔγγραφο/ἔκθεση, μέ προτάσεις στρατηγικῆς κατά τοῦ ἐξτρεμισμοῦ.

https://olympia.gr/2020/06/29/tzhadistes-gallia-vretania/