Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

Η Ελλάδα στις αμυντικές δαπάνες είναι 10η στην Ευρώπη

Αποτέλεσμα εικόνας για army greece
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο The Spectator Index 24/11/19 η Ελλάδα σε αμυντικές δαπάνες κατά το 2018 είναι 10η στην κατάταξη χωρών της Ευρώπης. Πρώτη είναι η Γαλλία με: 63,7 δις δολάρια κι ακολουθούν
Ρωσία: 61,3
Αγγλία: 49,9
Γερμανία: 49,4
Ιταλία: 27,8
Τουρκία: 18,9
Ισπανία: 18,2
Πολωνία: 11,5
Oλλανδία: 11,2
Noρβηγία: 7,1
Σουηδία: 5,7
Ελλάδα: 5.2
Βέλγιο: 4,9
Ουκρανία: 4,7
Ελβετία: 4,7
dimpenews.com