Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

Ενισχυμένοι έλεγχοι στη βάση δεδομένων ευρωπαϊκής βίζας

Ενισχυμένοι έλεγχοι στη βάση δεδομένων ευρωπαϊκής βίζας 
Την καλύτερη ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις προκλήσεις που υπάρχουν στους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, διασφαλίζουν οι βελτιώσεις στο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο.
 
Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στο σύστημα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες προκλήσεις ασφαλείας και θα βελτιώσει τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.
 
Τι είναι το VIS
 
Το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) είναι μία βάση δεδομένων της ΕΕ, η οποία χρησιμοποιείται από τις αρχές για τον έλεγχο των υπηκόων τρίτων χωρών, που χρειάζονται βίζα για να ταξιδέψουν στο χώρο Σένγκεν.
 
Τι περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση
  • υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας σε όλες της βάσεις δεδομένων της ΕΕ για τον εντοπισμό ατόμων που έχουν καταθέσει αιτήσεις χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταυτότητες και την αναγνώριση οποιουδήποτε δημιουργεί κινδύνους σχετικά την ασφάλεια ή την παράνομη μετανάστευση.
  • θεωρήσεις μακράς διάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της αποκαλούμενης «χρυσής βίζα» και άδειες παραμονής θα πρέπει να προστεθούν στη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να μειωθούν τα κενά πληροφόρησης.
  • η ηλικία για την καταγραφή των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπου των παιδιών θα μειωθεί από τα 12 στα 6 έτη, για να διευκολυνθεί η αναγνώριση και η ανίχνευση των αγνοούμενων παιδιών και για να δημιουργηθούν οικογενειακές συνδέσεις εντός του συστήματος, ενώ δε θα παίρνονται αποτυπώματα από άτομα άνω των 70.
  • αποτελεσματικότερη πρόσβαση για τη Europol και τις αρχές επιβολής του νόμου στα δεδομένα του VIS για την αναγνώριση θυμάτων εγκλημάτων και για την πρόοδο ερευνών σχετικά με σοβαρά εγκλήματα και την τρομοκρατία.
Της Ζήνας Χριστοφή
Επιμέλεια: Γιώργος Αγκαστινιώτης