Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Bανδαλισμός χριστιανικού βιβλοπωλείου στην Malatya Τουρκίας όπου μαρκαρίστηκαν με Χ σπίτια αλεβιτών

Βανδαλισμός χριστιανικού βιβλοπωλείου στην πόλη Malatya της Τουρκίας όπου τις προηγούμενες μέρες 13 σπίτια αλεβιτών μαρκαρίστηκαν με Χ.
www.dimpenews.com