Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Συρία Μεγάλη Πέμπτη στην Παναγία τη Σαιντανάγια »Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας; »

Στη Σαιντανάγια στην ορθόδοξη μονή στη Συρία το κλίμα είναι ακόμη πιο βαρύ ………
δίκη, πραιτώριο, ρωμαίοι στρατιώτες, ψευδομάρτυρες, Συνέδριο
 »Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδωκας; Ἀντί τοῦ μάννα χολήν∙ ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος· ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με σταυρῷ με προσηλώσατε» ψάλει η εκκλησία το εγκώμιο της αγνωμοσύνης της αχαριστίας, προοίμιο της προδοσίας……
 »Και μετά ανόμων ελογίσθη …
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας
στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των Αγγέλων βασιλεύς….. »
Ατμόσφαιρα κατανυκτική..η Συρία φορτωμένη το σταυρό της πορεύεται….δικάζεται, λοιδωρείται,πτύεται,υβρίζεται,ραπίζεται, χλαμύδας και καλάμου εμπαίζεται, καταδικάζεται……
Η Συρία σύρεται  »άρον άρον σταύρωσον »…….
Δεν αντέχεται αυτή η ακολουθία ο Χριστός παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατρός αφού έβγαλε φωνή μεγάλη, το παραπέτασμα του ναού σχίζεται …..ο ήλιος εσκοτίσθη η διάνοια των ανθρώπων φως της ύπαρξης εσκοτίσθη..δεν αντέχεται αυτή η νύχτα ο Κύριος είναι στο Σταυρό… »ήλοις προσηλώθη » καθώς ο σύγχρονος άνθρωπος ύλη προσηλώθη……..

Aυτή τη νύχτα παντού διάσπαρτα χρήματα  …….είναι τα χρήματα κάποιας αγοραπωλησίας κάποιον πουλάνε σήμερα και ο Ιούδας ρίπτει τ΄αργύρια ούτε οι συνομώτες  δεν τα παραλαβάνουν στο ταμείο δεν τα εντάσουν αλλά μ΄ αυτά θ΄αγοράσουν  »τον αγρό του κεραμέα » τόπο για την ταφή των ξένων…….
www.dimpenews.com