Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων - BINTEO

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαρτίου/1ης Ἀπριλίου 2017, ὁ Κυβερνήτης καί τό πλήρωμα τῆς φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ», τό πλήρωμα καί ὁ Κυβερνήτης τῆς Τ.Π.Κ. «Κρυσταλλίδης» καί ο Κυβερνήτης καί τό πλήρωμα τοῦ Υ/Β «Πόντος», ἀποτελούμενα ἐκ 200 ἀτόμων ὑπό τόν Ἀκόλουθον Ἀμύνης τῆς Ἐλλάδος εἰς τό Τέλ-Ἀβίβ Σμήναρχον κ. Βασίλειον Μπροῦμαν, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς θερμήν ὑποδοχήν παρ’ Αὐτῷ καί ἔλαβε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά τό ἔργον αὐτῶν τῆς προστασίας τῆς πατρίδος ἡμῶν καί ἀκολούθως κατηυθύνθησαν διά προσκύνημα εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ Κυρίου.