Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Η Μάλτα αναγνώρισε τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα

Τα Σκόπια συνήψαν διπλωματικές σχέσεις με τη Μάλτα με το συνταγματικό τους όνομα. Αυτό το νησί - έθνος, ήταν το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την Κύπρο, που μετά από 25 χρόνια της ανεξαρτησίας έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις.
Η απόφαση, σύμφωνα με το κανάλι ‘Sitel’ δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Σκοπίων (εφημερίδα της κυβερνήσεως) όπου αναφέρεται ότι η  Ψευδομακεδονία συνήψε διπλωματικές σχέσεις με τη Δημοκρατία της Μάλτας σε επίπεδο πρέσβεων.
Το σλαβικό δημοσίευμα σημειώνει ότι «είναι σημαντικό ότι στην ανταλλαγή διακοινώσεων μεταξύ των δύο υπουργείων το Υπουργείο Εξωτερικών της Βαλέτα αποφάσισε να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα και γίνεται η 135η χώρα στον κόσμο που αναγνωρίζει  το κράτος ως Ψευδομακεδονία.
Πρόσθετο βάρος της αναγνώρισης, τονίζει το δημοσίευμα, είναι ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Μάλτα έχει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα τέλη του 2012 το τελευταίο κράτος μέλος της ΕΕ που άλλαξε στάση και αποφάσισε να χρησιμοποιεί (σε διμερές επίπεδο) το συνταγματικό όνομα της χώρας ήταν η Ουγγαρία.
Η Κύπρος παραμένει το μοναδικό μέλος της ΕΕ που τα Σκόπια δεν έχουν επίσημες σχέσεις. Ο λόγος είναι ότι η Λευκωσία δεν έχει ακόμη συνάψει σχέσεις επιλέγοντας την άρνηση της να το πράξει με το συνταγματικό όνομα, κυρίως λόγω της πίεσης από την Αθήνα, σημειώνεται χαρακτηριστικά.--