Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Κοσσυφοπέδιο: Δεν επετράπη σε σερβικό τρένο να πάει στη Μιτρόβιτσα

Χωρίς διακοπή συνεχίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ελληνικού Στρατού στην Θράκη ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς συνθήκες ακόμη και όταν η Πολιτεία επικαλείται την βοήθεια του στρατού για τον αποχιονισμό περιοχών στην Θράκη.

Έτσι  το προσωπικό των Σχηματισμών και Μονάδων Μάχης, Υποστήριξης Μάχης και Διοικητικής Μέριμνας της XΙI Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, της XVΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού και της 50ης Ανεξάρτητης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού «Άψος», στο πλαίσιο της επιχειρησιακή εκπαίδευσης, εκμεταλλευόμενο τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την τρέχουσα εβδομάδα, εφάρμοσε ιδιαίτερο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, στην Περιοχή Ευθύνης του Σχηματισμού, στον Νότιο Έβρο.

Στις ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες συμμετείχαν μονάδες των σχηματισμών που ανήκουν στις παραπάνω Μεραρχίες οι οποίες περιλαμβάνουν στο δυναμικό τους την 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού «Σαραντάπορος», την 31η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού «Κάμια», την 3η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού «Ρίμινι», την 30η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού «Τομορίτσα» και το 21ο Σύνταγμα Πεζικού «Δράμα».