Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός και η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας Κύπρου - BINTEO


Τόσο ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός όσο και η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) σε δεύτερο επίπεδο διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα χθεσινά γεγονότα του αεροδρομίου της Λάρνακας. 

 
Ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός είναι η Κυπριακή αντιτρομοκρατική μονάδα αντίστοιχης της Ελληνικής ΕΚΑΜ με την οποία και αναπτύσουν ιδιαίτερες σχέσεις. Ο Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός είναι Ουλαμός της ΜΜΑΔ με ξεχωριστή ειδική εκπαίδευση. O Ε.Α.Ο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Μ.Μ.Α.Δ και συστάθηκε σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυση της Μονάδας. Κύρια αποστολή του είναι η αντιμετώπιση εξαιρετικών επικίνδυνων καταστάσεων , οι οποίες κατά κύριο λόγο περιέχουν το στοιχείο της ένοπλης καταστολής εγκληματικών ενεργειών όπως τρομοκρατικές ενέργειες, αεροπειρατείες/πλοιοπειρατείες, συλλήψεις, συνοδείες επικίνδυνων εγκληματιών, αντιμετώπιση καταστάσεων ομηρίας, κλπ. Το προσωπικό του ΕΑΟ αποτελείται από τα πλέον εκπαιδευμένα μέλη της μονάδας και η συμμετοχή τους στον ουλαμό είναι εθελοντική εάν και εφόσον περάσουν επιτυχώς το ειδικό σχολείο ένταξης τους στον Ε.Α.Ο. Ως εκ της φύσεως των καθηκόντων του, ο Ουλαμός τροφοδοτείται με εξοπλισμό και μέσα τελευταίας τεχνολογίας για να μπορεί να ανταπεξέλθει της αποστολής του. Τα καθήκοντα του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού περιλαμβάνουν:
 
 1. Αντιμετώπιση καταστάσεων ομηριών (σε κτίρια, αεροσκάφη, οχήματα).
 2. Συλλήψεις Υψηλού Κινδύνου.
 3. Συνοδείες Επισήμων Προσώπων Υψηλού Κινδύνου.
 4. Αντιμετώπιση απειλών με όπλα μαζικής καταστροφής (χημικές - ραδιολογικές - βιολογικές).
 5. Επιχειρήσεις εναντίον της Τρομοκρατίας και του Οργανωμένου Εγκλήματος σε συνεργασία με τις Αρχές Ασφαλείας.
 
Πρόσφατα ο Eιδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός υπάγεται στη νέα διακλαδική δύναμης ειδικών δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς η οποία συγκεντρώνει τα πλέον επίλεκτα στελέχη από τρεις συνολικά Διοικήσεις και δύο επιμέρους μονάδες: Τη Διοίκηση Καταδρομών, τη Διοίκηση Αεροπορίας (460 ΜΕΔ), και τη Διοίκηση Ναυτικού (ΜΥΚ), τη Μηχανοκίνητη Μονάδα Αμέσου Δράσεως (ΜΜΑΔ) και τον Eιδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (ΕΑΟ).
 
Η Μ.Μ.Α.Δ. αριθμεί σήμερα 215 μέλη και είναι οργανωμένη σε Διοίκηση – Επιτελείο και σε Οργανικούς Ουλαμούς. Η Μονάδα διοικείται από το Διοικητή, ο οποίος βοηθείται στο έργο του από δύο Υποδιοικητές, τον Υποδιοικητή Διοίκησης και τον Υποδιοικητή Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης. Ο Υποδιοικητής Διοίκησης χειρίζεται κυρίως θέματα προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας. Ο Υποδιοικητής Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης χειρίζεται θέματα επιχειρήσεων και επιπρόσθετα συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο το οποίο επιτελεί το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης της Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ.). Το Επιτελείο της Μ.Μ.Α.Δ. αποτελείται από ομάδα έμπειρων Αξιωματικών που προΐστανται ομώνυμων γραφείων και έχει ως αποστολή να προβλέπει, να σχεδιάζει, να εισηγείται και να βοηθά ο Διοικητή στην ενάσκηση της Διοίκησης. Επίσης, το Επιτελείο κατευθύνει, καθοδηγεί, συμβουλεύει και εποπτεύει τους Ουλαμαγούς της Μονάδας στο Διοικητικό, Επιχειρησιακό και Εκπαιδευτικό τους έργο.
 
Η Μ.Μ.Α.Δ. είναι συγκροτημένη ως ακολούθως:
 
 1. Πέντε Ουλαμούς Ασφαλείας (ΟΥΛ.ΑΣ.)
 2. Έναν Ουλαμό Διοίκησης (ΟΥΛΑ.Δ)
 3. Τον Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (Ε.Α.Ο)
 4. Το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ)
 5. Το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης
 6. Το γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 7. Το κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας
 
Οι Ουλαμοί Ασφαλείας (ΟΥΛ.ΑΣ) είναι πέντε. Οι τέσσερις ΟΥΛΑΣ εργάζονται εκ περιτροπής με το σύστημα 24ωρης βάρδιας (12Χ24, 12Χ48) σε εβδομαδιαία βάση και ο πέμπτος ΟΥΛ.ΑΣ παρακολουθεί πρόγραμμα εκπαίδευσης, δηλαδή σε έναν κύκλο εργασίας πέντε βδομάδων, ο κάθε ΟΥΛ.ΑΣ εκπαιδεύεται μία εβδομάδα και τις υπόλοιπες τέσσερις εκτελεί συνήθη καθήκοντα βάρδιας. Αποστολή των Ουλαμών Ασφαλείας είναι:
 
 1. Γενική ετοιμότητα για ανάληψη αποστολών
 2. Ετοιμότητα ταχείας ανάκλησης προσωπικού
 3. Ετοιμότητα διασποράς και επιβίωσης σε περίοδο πολέμου
 4. Διασώσεις και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε θεομηνίες και άλλες καταστροφές
 5. Ασφάλεια του προγράμματος προστασίας μαρτύρων
 6. Επικαλυπτικές μηχανοκίνητες περιπολίες σε 24ωρη βάση στη πόλη και προάστια της Λευκωσίας, για ασφάλεια εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας (Πρεσβείες, Οικίες Πρέσβεων, Οικίες Υπουργών, Εγκαταστάσεις Δημόσιας Ωφέλειας κ.λ.π.)
 7. Οδικοί έλεγχοι – Οδοφράγματα - Έρευνες
 8. Συνοδείες επικίνδυνων κρατουμένων εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας
 9. Προστασία Υψηλών Προσωπικοτήτων
 10. Καταστολή ταραχών και οχλαγωγιών /Αστυνόμευση αθλητικών συναντήσεων
 11. Ασφάλεια Διεθνών Σεμιναρίων και Διασκέψεων για τα οποία απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας.
 12. Μηχανοκίνητες περιπολίες σε άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις για ενίσχυση των μέτρων αστυνόμευσης, ανάλογα με τις ανάγκες τους και κατόπιν οδηγιών του Αρχηγού Αστυνομίας
 
Η Μονάδα διαθέτει Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Ε.Μ) το οποίο αποτελείται από έμπειρα στελέχη της Μονάδας και αποστολή του είναι:
 
• Να εκπαιδεύει τα μέλη της Μονάδας
• Να εκπαιδεύει Νεοσύλλεκτους Αστυφύλακες της Ακαδημίας διάρκειας 5 εβδομάδων σε θέματα:
1. Γνωριμίας των όπλων και βολών με MP5 και πιστόλι
2. Πορείες
3. Καταρριχήσεις – Αναρριχήσεις
4. Διέλευση από λαβύρινθο
5. Έλεγχος και έρευνα οχημάτων
6. Προστασία προσωπικοτήτων
7. Εκρηκτικά 8. Διασώσεις
• Να Εκπαιδεύει μέλη των άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων / Τμημάτων / Υπηρεσιών σε θέματα τακτικής και χειρισμού όπλων,
• Να Εκπαιδεύει μέλη της Αστυνομίας και πολίτες σε θέματα Ναυαγοσωστικής
• Να Εκπαιδεύει πολίτες σε εξειδικευμένα θέματα (Αεροσυνοδούς, Πιλότους,Ταμείο Θύρας ,κλπ)
• Να Φιλοξενεί μαθητές λυκείων μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας Εργασίας που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.