Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

OSINT, τρομοκρατία και Κυπριακή Δημοκρατία

OSINT
Δημοσιεύματα του ημερήσιου ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου, αναφέρουν ότι μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν δύο άτομα στη Λευκωσία, συριακής καταγωγής, κάτοχοι πλαστών διαβατηρίων, εναντίον των οποίων διερευνώνται κατηγορίες, μεταξύ άλλων και διασυνδέσεις με ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες. Οι ίδιες πληροροφίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία είχε προβεί σε αξιοποίηση πληροφοριών που προέρχονται από ανοικτές πηγές (Open-Source Intelligence/OSINT), αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η σύλληψη των συγκεκριμένων ατόμων. Σκοπός της παρούσας ανάρτησης είναι να τονίσει την κρισιμότητα των OSINT σε επιχειρήσεις καταστολής των Σωμάτων Ασφαλείας, τις ψυχολογικές προεκτάσεις του εν λόγω κλάδου των πληροφοριών και τέλος, να υπογραμμίσουμε εκ νέου τον κίνδυνο εκδήλωσης τρομοκρατικής απειλής εντός Κυπριακής Δημοκρατίας.
Διανύουμε περίοδο όπου η πληροφορία είναι εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Από ειδησεογραφικής φύσης πληροφορίες, μέχρι επιχειρήσεις προπαγάνδας και δημοσίευση προθέσεων τρομοκρατικού κτυπήματος, το διαδίκτυο έχει αναδειχθεί σε εξαιρετικά κρίσιμο εργαλείο. Τρομοκρατικές οργανώσεις, διαφορετικής φύσης, κάνουν ευρεία χρήση του διαδικτύου και προηγμένης τεχνολογίας (εντυπωσιακά γραφικά, υψηλή ανάλυση) για ποικίλους λόγους, κυριότεροι εκ των οποίων είναι, η διενέργεια (αντι)προπαγάνδας, ψυχολογικών επιχειρήσεων και για σκοπούς στρατολόγησης μαχητών. Παρατηρείται συνέπεια και συνέχεια στη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών, καθώς και τη χρήση των πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως του Facebook και του Twitter. Η συμμετοχή μαχητών σε τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Δύσης, όντας εξοικειωμένοι με προηγμένη τεχνολογία, σκηνοθετικές ικανότητες και χρήση πολυμέσων, αναμφισβήτητα συνεισφέρει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Οι τάσεις που παρατηρούνται στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών εκ μέρους των τρομοκρατικών οργανώσεων, έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις στα Σώματα Ασφαλείας και Υπηρεσίες Πληροφοριών, υποχρεώνοντας στη δημιουργία τμημάτων ή/και κλάδων που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση, συλλογή, αποθήκευση, ανάλυση και αξιοποίηση OSINT, κατά τρόπο που να γίνονται ένακτες, προς αποτροπή εκδήλωσης τρομοκρατικού κτυπήματος εντός εθνικής επικράτειας. Φυσικά, η φύση των OSINT είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πάντα την εξαγωγή χρήσιμων ή/και έγκυρων συμπερασμάτων, αλλά προσφέρονται προς αναζήτηση συνιστωσών διαστάσεων του υλικού, όπως η γεωγραφία, ενδείξεων για ταυτότητες εικονιζόμενων προσώπων, τεχνικές ικανότητες, ανάμεσα στα άλλα. Ενδεικτικό των υφιστάμενων προκλήσεων είναι ότι ουκ ολίγες κυβερνήσεις προβαίνουν σε εξωτερική ανάθεση (outsource) του κλάδου των OSINT, σε εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες, με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Επιπρόσθετα με τις πληροφοριακές επιχειρήσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες διεξάγονται κατά κόρον σε κεντρικό επίπεδο και δημοσιεύονται με αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας, τέτοιες πληροφορίες δημοσιεύονται και από μεμονωμένα άτομα, για λόγους σχετικούς ως προς την ψυχολογική ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Πληροφορίες (εικόνες, κείμενα, για παράδειγμα), που διακινούνται από μεμονωμένα άτομα, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,  δημοσιεύονται με πλήρη άγνοια του βαθμού χρησιμότητάς τους προς τα Σώματα Ασφαλείας και Υπηρεσίες Πληροφοριών. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες λειτουργούν υποβοηθητικά προς τους όρους εντολής των διωκτικών και κατασταλτικών αρχών και προκύπτουν από τις ψυχολογικές ανάγκες που παρατηρούνται στα συγκεκριμένα άτομα, προς αυτοπροβολή, ένδειξη ισχύος, αυξημένη διάθεση για υπερ-προβολή του «συν-ανήκειν», ανάμεσα στα άλλα.
Έχουμε επανειλημμένως τονίσει τον υπαρκτό κίνδυνο εκδήλωσης τρομοκρατικής ενέργειας, εντός κυπριακού εδάφους, τον κεντρικό ρόλο της Κύπρου ως κόμβου μετακίνησης ατόμων με σκοπό τη διάπραξη ενεργειών τρομοκρατικής φύσης, καθώς και την αδήριτη ανάγκη για αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών της Δημοκρατίας, για αποτελεσματική διαχείριση της τρομοκρατικής απειλής. Η πρόσφατη επιχείρηση της Αστυνομίας, η καλλιέργεια επαρκούς αντίληψης του περιβάλλοντος ασφάλειας, η δρομολογούμενη διαδικασία εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) και η συνεργασία με ξένες υπηρεσίες στην ανταλλαγή πληροφοριών και know-how, αποτελούν βήματα σαφούς προόδου της Δημοκρατίας στον τομέα της ασφάλειας.