Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Κάτω ο Παπισμός και ο Οικουμενισμός και ψηλά τα λάβαρα, της αμωμήτου πίστης μας τα λάβαρα!

Γόρτυνος Ιερεμίας: "Όχι συμπροσευχές με τους ακοινώνητους-Κάτω ο Παπισμός και ο Οικουμενισμός""Όχι συμπροσευχές με τους ακοινώνητους" αναφέρει ο Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας στο κυριακάτικο κήρυγμά του εννοώντας σαφέστατα τους παπικούς. Κατ΄εξαίρεση το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ δημοσιεύει από σήμερα το κυριακάτικο κήρυγμα του Μητροπολίτου, το οποίο αποτελεί παράλληλα και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση αναφορικά με την παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου στο Φανάρι ειδικά όταν στο τέλος του ο κ. Ιερεμίας τονίζει "Κάτω ο Παπισμός και ο Οικουμενισμός και ψηλά τα λάβαρα, της αμωμήτου πίστης μας τα λάβαρα!"
  
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
O ΔΕΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ
ΟΧΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ»

1. Στο σημερινό μου κήρυγμα, αδελφοί χριστιανοί, θα σας ερμηνεύσω δύο ιερούς Κανόνες. Τον δέκατο και τον ενδέκατο Αποστολικό Κανόνα. Ο δέκατος Κανών λέει ότι αν ένας χριστιανός προσευχηθεί, έστω και σε ένα σπίτι, με κάποιον «ακοινώνητο», αυτός να αφορίζεται. «Ακοινώνητο» λέγουμε εκείνον που η Εκκλησία, για παιδαγωγικό λόγο, απέκοψε από την σύναξη των πιστών για την Θεία Κοινωνία. Είναι «ακοινώνητος» αυτός, γιατί δεν μπορεί να λάβει την Θεία Κοινωνία. Ο «ακοινώνητος» λέγεται και «αφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή από το σώμα των πιστών, που μετέχουν στην Αγία Τράπεζα του Θεού για την Θεία Κοινωνία. Με αυτόν τον «ακοινώνητο» δεν επιτρέπεται κανείς χριστιανός να προσευχηθεί μαζί του. Αν το κάνει αυτό, όχι μόνο σε Ιερό Ναό, αλλά και σε ένα ιδιωτικό σπίτι, αυτός πρέπει να αφοριστεί, λέγει ο Κανόνας μας εδώ.
2. Ας προσέχουμε, αδελφοί μου χριστιανοί, μήπως από καλή διάθεση γίνουμε παραβάτες του εδώ Κανόνα μας. Γιατί μπορεί κάποιος να πεί: Η προσευχή είναι καλό πράγμα. Ας κάνω λοιπόν μια προσευχή με αυτόν τον αφορισμένο, που βρέθηκε στο σπίτι μου. Μπορεί έτσι να τον προσελκύσω και να μετανοήσει. Όποιος το κάνει αυτό είναι παραβάτης του Κανόνα μας εδώ και πρέπει να αφοριστεί και αυτός, γιατί, όποιος προσευχηθεί με αφορισμένο – γνωρίζοντας ότι είναι αφορισμένος – καταφρονεί την Εκκλησία που τον αφόρισε, ότι δήθεν άδικα έπραξε (η Εκκλησία). Το νόημα του Κανόνας μας, αδελφοί μου χριστιανοί, είναι ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία και κοινωνία με αυτήν. Εάν η Εκκλησία διακόπτει την κοινωνία της με κάποιον, πρέπει και ο πιστός χριστιανός να διακόπτει την κοινωνία του μ᾽ αυτόν, γιατί έτσι έπραξε η Μητέρα του Εκκλησία. Όταν όμως λέμε να διακόπτουμε την κοινωνία με έναν «ακοινώτητο», με έναν δηλαδή αφορισμένο, εννοούμε να διακόπτουμε την κοινωνία προσευχής μόνο μαζί του και δεν εννοούμε ότι απαγορεύεται να συνομιλούμε ή να επικοινωνούμε επαγγελματικά μαζί του.

3. Κατά τον Κανόνα μας εδώ καταδικάζεται και η συμπροσευχή με τους αιρετικούς, γιατί οι αιρετικοί, αφού προσεχώρησαν σε αίρεση, έπαυσαν να έχουν κοινωνία με την πραγματική Εκκλησία, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι αιρετικοί είναι «ακοινώνητοι», γιατί δεν μπορεί να λάβουν την Θεία Κοινωνία. Καί ο δέκατος λοιπόν Αποστολικός Κανόνας που μελετάμε μας απαγορεύει να συμπροσευχόμαστε με ακοινωνήτους, έστω και σε ιδιωτικό σπίτι ακόμη, πολύ περισσότερο μας το απαγορεύει αυτό σε Ιερό Ναό.
Πονούμε πραγματικά όταν ακούμε, όχι μόνο, αλλά και βλέπουμε, συμπροσευχές μεγαλοσχήμων ρασοφόρων με τους αιρετικούς Παπικούς, ακόμη και με αυτόν τον ίδιο αιρετικό Πάπα. Ο αγιασμένος Γέροντας Πατήρ Παίσιος μας λέγει ότι για να προσευχηθούμε με κάποιον πρέπει να έχουμε την ίδια πίστη με αυτόν. Αλλά ο Πάπας και οι Παπικοί, όπως μας το λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και τόσοι άλλοι άγιοι Πατέρες και Οικουμενικές Σύνοδοι, είναι αιρετικοί. Όσοι κληρικοί και λαικοί συμμετέχουν στις συμπροσευχές με τους ακοινωνήτους Παπικούς ή άλλους αιρετικούς, πρέπει να αφορίζονται κατά τον δέκατο Αποστολικό Κανόνα. – Πως εγίναμε έτσι, αδελφοί χριστιανοί; Ας μας ελεήσει ο Θεός γι᾽ αυτές τις ωμές παραβάσεις των Ιερών Κανόνων, που βλέπουμε να γίνονται στις μέρες μας. 
4.. Στο ίδιο πνεύμα του δεκάτου Αποστολικού Κανόνος είναι και ο επόμενος ενδέκατος Αποστολικός Κανόνας, ο οποίος λέει ότι όποιος κληρικός, ένας ιερέας, «συνεύξηται», προσευχηθεί δηλαδή με έναν άλλο καθηρημένο ιερέα, να καθαιρεθεί και αυτός. Αλλά γεννάται το ερώτημα: Γιατί είναι αμαρτία να συμπροσευχηθεί ένας κληρικός με ένα άλλο καθηρημένο κληρικό; Ο καθηρημένος κληρικός ανήκει πλέον στην τάξη των λαικών και σαν λαικός – βιώνοντας την μετάνοια βέβαια για την αμαρτία που διέπραξε και καθαιρέθηκε – μπορεί, σαν λαικός, λέγω,να συμμετέχει και στην Θεία Λειτουργία και στην Θεία Κοινωνία. Επιτρέπεται λοιπόν ένας Ιερεύς να συμπροσευχηθεί με έναν καθηρημένο κληρικό στην τάξη των λαικών ευρισκόμενο. Γι᾽ αυτό, εκείνο το «συνεύξηται» που λέγει ο Κανόνας, δεν πρέπει να το ερμηνεύσουμε ως να «συμπροσεύχεται», αλλά ως να «συλλειτουργήσει». Ένας λοιπόν κληρικός απαγορεύεται όχι να προσευχηθεί με έναν καθηρημένο κληρικό, αλλά να συλλειτουργήσει μαζί του. Αν όμως επιμένουμε και θέλουμε να ερμηνεύσουμε τον Κανόνα μας ότι απαγορεύει στο κληρικό να συμπροσευχηθεί με ένα καθηρημένο κληρικό, τότε πρέπει να υποθέσουμε ότι ο κληρικός αυτός είναι όχι μόνο καθηρημένος αλλά και αφορισμένος από την Εκκλησία.
Έτσι ερχόμαστε στην περίπτωση του προηγουμένου δεκάτου Κανόνα. Εάν λοιπόν κατά τον προηγούμενο δέκατο Αποστολικό Κανόνα ο λαικός αφορίζεται, αν συμπροσευχηθεί με αφορισμένο, τότε ο κληρικός όχι μόνο αφορίζεται, αλλά και καθαιρείται, αν συμπροσευχηθεί με έναν καθηρημένο και συνάμα αφορισμένο κληρικό.
Οι παπικοί και οι άλλοι αιρετικοί είναι, ξαναλέγουμε, «ακοινώνητοι», αφού δεν μπορούμε να τελέσουμε μαζί τους την Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουμε μαζί τους από το Άγιο Ποτήριο. Γι᾽ αυτό λέγονται «ακοινώνητοι»·επειδή δεν μπορούν να μετέχουν στην Τράπεζα του Θεού και να κοινωνήσουν μαζί μας. Πως λοιπόν συμπροσεύχονται με τους ακοινωνήτους παπικούς δικοί μας μεγαλοσχήμονες κληρικοί; Είναι δυνατόν να ακουστεί από τον Θεό μας αυτή τους η προσευχή; Συγχωρήσατέ μας ῞Αγιοι Πατέρες, γιατί είμαστε αδιάφοροι σε τέτοιες ωμές παραβάσεις των Ιερών σας Κανόνων και ικετεύσατε τον Κύριο να μην μας τιμωρήσει και μας πάρει την Χάρη Του για την αδιαφορία μας αυτή. Σείς όμως, αδελφοί χριστιανοί, μη βλέπετε το δικό μας κακό παράδειγμα, αλλά να είστε αγωνιστές και θερμοί υπερασπιστές των ιερών Κανόνων των Αγίων Πατέρων της Ορθόδοξης Πίστης μας. Βλέποντας εμείς οι κληρικοί σας τον δικό σας θερμό ζήλο για την πίστη και την διαμαρτυρία σας και τον αγώνα σας για τις συμπροσευχές δικών μας μεγαλοσχήμων κληρικών με τους ακοινωνήτους Παπικούς και άλλους αιρετικούς, ξυπνάμε από την αδιαφορία μας και ξεχυνόμαστε και εμείς μαζί σας σε ιερό αγώνα για τις παρατηρούμενες καταπατήσεις των ιερών Κανόνων.
Κάτω ο Παπισμός και ο Οικουμενισμός και ψηλά τα λάβαρα, της αμωμήτου πίστης μας τα λάβαρα!

Με πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας


agioritikovima