Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΥΡΙΑ: Η ΠΟΛΗ ΣΑΦΙΤΑ KAI Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - SYRIA: THE TOWN OF SAFITA AND THE VALLEY OF THE CHRISTIANS

Η Σαφίτα είναι μια όμορφη, ήσυχη, και πράσινη μικρή πόλη στο νομό Ταρτούς της Συρίας. Εκτείνεται στα βουνά κοντά στη Μεσόγειο θάλασσα σε υψόμετρο μεταξύ 300 και 400 μέτρων. Η πόλη της Σαφίτας καταλαμβάνει τις κορυφές τριών λόφων και τις μεταξύ τους κοιλάδες. Οι λόφοι αυτοί είναι τμήμα των παραλιακών οροσειρών της Συρίας. Ο πληθυσμός του δήμου της Σαφίτας είναι 30.000 κατοίκοι. Περιλαμβάνει το κέντρο της πόλεως, τα 89 χωριά και τους 49 οικισμούς της γύρω περιοχής. Οι επισκέπτες στη Σαφίτας βλέπουν την ευγένεια και την καλοσύνη ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των κατοίκων της.
Παρ' ότι ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες και δόγματα, διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους και μοιράζονται ένα κοινό τρόπο ένδυσης, ήθη και έθιμα. Όλοι οι κάτοικοι συμμετέχουν στις γιορτές των συμπατριωτών τους καθώς επίσης και σε κάθε λύπη και χαρά. Αγαθοί, υπεύθυνοι και απλοί στις μεταξύ τους σχέσεις διατηρούν την ευγένεια και τους καλούς τρόπους στις συναναστροφές τους. Στις συνήθειές τους είναι και το θερμό καλωσόρισμα στον επισκέπτη, καθώς ανοίγουν τις καρδιές τους πριν τα σπίτια τους, όπου η φιλοξενία δεν έχει όρια. Μια από τις παλιές συνήθειες που κράτησαν μέχρι τις ημέρες μας είναι το νυφοπάζαρο (βόλτα) από τις 9 έως τις 10 το βράδυ.

Safita is a beautiful, restful and green, mountain town near Tartus in Syria. It lies in the mountains near the Mediterranean Sea in altitude between 300 and 400 metres. The town of Safita occupies the tops of three hills and the valleys between them. These hills are part of the coastal mountain ranges of Syria. The municipality of Safita has 30.000 residents. This population lives in the centre of the town and in 89 villages and 49 settlements in the around region.
The visitors of Safita can easily notice the politeness and the kindness of the people. Although they belong in different religions and sects, their social relations are good, they are dressed the same way and have common folkways. All the residents participate in the feasts of their compatriots as well as in each other's sad and happy circumstances. They are virtuous, responsible and simple and have also good manners. One of their habits is a warm welcome to any visitor, as they open their hearts before their houses, where the hospitality has no limits. An old habit that they kept up to our days is a walk in the streets from 9 to 10 in the evening, which is an excellent opportunity for social contacts.

THE WATCHTOWER OF SAFITA-Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΑΦΙΤΑΣ
Ο πύργος της Σαφίτας πάνω στο τρίλοφο της πόλης
γεμίζει την καρδιά δέος και γαλήνη
όποιος σηκώσει το κεφάλι του προς τα πάνω
σκύβει το σύννεφο για να του φιλήσει το μέτωπο

Ο πύργος παρατηρητήριο της Σαφίτας είναι χαρακτηριστικά απλός με μερικά ανοίγματα για πυροβόλα, αλλά ο πρώτος όροφος είναι ακόμα σε χρήση και στεγάζει τη κύρια Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία της πόλης που είναι αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο επισκέπτης είναι δυνατό να σκαρφαλώσει τις απότομες σκάλες μέχρι επάνω στη στέγη, όπου η θέα είναι θαυμάσια - είναι δυνατό να δει την Ταρτούς και το κάστρο των Ιπποτών (Crak Des Chevaliers) από εδώ.

The tower of Safita at the top of three hills
makes the heart feel awe and peace
whenever it raises its head higher
the cloud bends in order to kiss its forehead.

The watchtower is very typically blank with a few firing slits, but its first floor is still in use as the town's main Greek Orthodox Church which is dedicated to Archangle Micheal. It can be visited and it is possible to climb the steep steps up onto the roof, where the view is magnificent - it is possible to see Tartous and the Krak Des Chevaliers from here.CRAK DES CHEVALIERS-ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ

Το κάστρο των ιπποτών είναι κτισμένο κοντά στη Σαφίτα. Το κάστρο Crak des Chevaliers (Το κάστρο των ιπποτών), που περιγράφεται από τον Τ.Ε. Λόρενς σαν "ίσως το καλύτερα συντηρημένο και το πληρέστερα αξιοθαύμαστο κάστρο στον κόσμο" είναι το ανατολικότερο μιας αλυσίδας πέντε κάστρων που εγκαθίστανται ώστε να εξασφαλιστεί το χάσμα της Χόμς... αυτό βρίσκεται 65 χλμ δυτικά της Χόμς στην κατεύθυνση της Ταρτούς, και φθάνει σε ένα ύψος κορυφής 750 μέτρων επάνω από τη στάθμη θάλασσας. Το κάστρο ελέγχει ένα στρατηγικό πέρασμα το αποκαλούμενο χάσμα της Χόμς στην κοιλάδα του Ορόντη. Το κάστρο καλύπτει μια έκταση 3 εκταρίων και έχει 13 πύργους που περιέχουν διάφορες αίθουσες, καταστήματα, περάσματα, στάβλους και γέφυρες. Ενσωματώνει τα υπολείμματα ενός προηγούμενου κάστρου, γνωστό ως Χόσν Αλ-Ακράντ, το Κάστρο των Κούρδων,που πήρε αυτό το όνομα από τους κούρδους στρατιώτες που εγκαθίδρυσαν φρουρά εκεί στον ενδέκατο αιώνα. Το κάστρο που οι Κούρδοι δημιούργησαν καταλήφθηκε από τον Κώμη της Τουλούζης το 1099 και έπειτα από τους σταυροφόρους, και από τον Τανκρέδο Αντιόχειας ακολούθως.Το έλαβε το 1110, και άρχισε την επέκταση του κάστρο, έως ότου μπορούσε να στεγάσει μια φρουρά των 2000 ανδρών.The Castle of the Crak des Chevaliers is situated near Safita.The Castle Crak des Chevaliers (Crak of the Knights), described by T.E. Lawrence as "perhaps the best preserved and most wholly admirable castle in the world" is the easternmost of a chain of five castles sited so as to secure the Homs Gap...It is located 65 km west of Homs in direction of Tartus, and reaches a summit of 750 meters above sea level. The castle controls a strategic passage called the Homs gap in the Orontes Valley. The castle covers an area of 3 hectares and has 13 towers containing a number of halls, stores, passages, stables and bridges.
It incorporates the remains of an earlier castle, known as Hosn al-Akrad, the Castle of the Kurds, after the Kurdish soldiers garrisoned there in the eleventh century . The castle that the Kurds erected was taken over by the Count of Toulouse in 1099 and then the Crusaders, commanded by Tancred of Antioch, captured it in 1110, and began a process of strengthening and enlarging the castle, until it could house a garrison of 2000 men.


ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
--------------------------------------------------------------------------------
ST. GEORGE GREEK ORTHODOX MONASTERY & THE VALLEY OF THE CHRISTIANSΚοντά στη Σαφίτα βρίσκεται επίσης το Ελληνορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου ή Ντάιρ Μαρ Γκιρκίς στα Αραβικά. Αυτή η περιοχή ονομάζεται η κοιλάδα των Χριστιανών, και είναι κέντρο του Ελληνορθόδοξου δόγματος από την αρχή του χριστιανισμού. Σήμερα ζουν στη Συρία, πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί.Τώρα τελευταία πολλές εκκλησίες και μοναστήρια χτίστηκαν, και η μοναστική ζωή γίνεται πάλι δημοφιλής. Κάτω από τον επίσκοπο Ιωάννη Γιαζίγκι, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου αποκαταστάθηκε σε μοναστική κοινότητα το 1995. Ο πάτερ Ιωάννης Γιαζίγκι,ιερέας τότε, κλήθηκε από το μοναστήρι του Αγίου Παύλου στο Άγιο Όρος για να εκτελέσει αυτό το στόχο. Κάτω από την καθοδήγησή του, το μοναστήρι αποκαταστάθηκε, και με τη βοήθεια μερικών νέων και αφοσιωμένων σπουδαστών θεολογίας, έγινε για άλλη μια φορά ένα ισχυρό παράδειγμα μοναστικής ζωής. Σήμερα το μοναστήρι θεωρείται το πιο ενεργό στη Συρία και κατοικείται από 12 μοναχούς. Χιλιάδες προσκυνητές επισκέπτονται το μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, και στις 14ς Σεπτεμβρίου, στη γιορτή του Τιμίου Σταυρού.
Near Safita also lies the Greek Orthodox Monastery of St. George or Deir Mar Jirgis in Arabic. This area is called Valley of the Christians, and has been a center for the Greek Orthodox sect since the beginning of Christianity. Today, over 1 million Geek Orthodox Christians live in Syria. Many churches and monasteries were built, and monastic life is becoming popular again. Under the Bishop John Yazigy, Saint George's monastery was restored into a monastic community in 1995. Father John Yazigy, a priest at the time, was called from Saint Paul's monastery in Athos to carry out this task. Under his guidance, the monastery was restored, and with the help of a few young and devoted theology students, it became once again a powerful example of monastic life. Today the monastery is considered the most active in Syria, and is populated by 12 monks. Thousands of pilgrims visit the monastery on the feast of St. George, and on September 14th, the feast of the Holy Cross.


http://safita.ms11.net/