Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΕΤΣΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΝΤΑΛΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ…

ETE
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» συνολικού ποσού 4.265.600.000 ευρώ.
olympia