Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Στρατηγός Valery Gerasimov > «Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για γενικευμένο πόλεμο»

«Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για γενικευμένο πόλεμο», δήλωσε ο Αρχηγός του Ρωσικού Στρατού, Στρατηγός Valery Gerasimov. «Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός “μεγάλου” πολέμου ως εκ τούτου η Ρωσία δεν μπορεί να μην είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο», επισήμανε σε ομιλία του στην Ακαδημία Στρατιωτικών Επιστημών.
MOSCOW, January 26 (RIA Novosti) – Russia’s armed forces are ready for a major war, Chief of the military’s General Staff Col. Gen. Valery Gerasimov said on Saturday.
“No one rules out the possibility of a major war, and it cannot be said that we are unprepared,” Gerasimov said, speaking at an Academy of Military Sciences meeting.
His address covered key issues the armed forces face today – including outsourcing. Col.Gen Gerasimov conceded that outsourcing was necessary, in order to relieve soldiers of certain functions, but added that “outsourcing is only needed in peacetime and only at permanent bases.” He also stressed that these activities would be carried out by troops during combat or training.
President of the Academy of Military Sciences, Army General Makhmut Gareev said that the Russian Army’s approach to outsourcing needed to be completely reviewed.
“We think that the outsourcing system needs to be given a root-and-branch review: laws should be passed covering combat scenarios, their transfer to a war footing, and their full subordination to unit commanders,” Gareev explained. He also warned that unless this was done, then logistics and technical support systems would collapse.
Turning his attention to the issue of military education, Gareev slammed the current baccalaureate system involving a basic training component delivered in colleges which is supplemented by additional training in the armed forces’ academies, as entirely unsuited to military service.
He said that officers’ training is the most important challenge the high command currently faces. “Only the high command, with its highly qualified specialists, is in a position to ensure that higher educational institutions have the most sophisticated teaching and material resources, curricula and academic literature,” Gareev said.