Κυριακή, 8 Μαΐου 2011

Αλβανική ‘Start’: Σκοπιανοί διπλωμάτες διανέμουν την ‘Εγκυκλοπαίδεια’

«Το φάντασμα της ‘Μακεδονικής Εγκυκλοπαίδειας’ βρίσκεται στα σκοπιανά χαρακώματα και προωθείται από υπαλλήλους του Σκοπιανού κράτους στο εξωτερικό», γράφει η αλβανική εφημερίδα ‘Gazeta Start’ τονίζοντας ότι: Υπουργοί, Πρέσβεις και ανώτατοι αξιωματούχοι του Σκοπιανού κράτους σε συναντήσεις που έχουν στο εξωτερικό διανέμουν την εγκυκλοπαίδεια, η οποία, θεωρητικά, είχε αποσυρθεί ως απαράδεκτη.

Σημειώνει το αλβανικό δημοσίευμα:
«Έχουμε πληροφορίες για την ενέργεια αυτή, από επίσημη αλβανική αντιπροσωπεία, ότι, δηλαδή, Σκοπιανός Υπουργός, έχει ‘δωρίσει’ σε ομόλογό του, αντίτυπο της αμφιλεγόμενης εγκυκλοπαίδειας και το ζήτημα αυτό πρέπει να μας ανησυχεί».
Η λεγόμενη «Μακεδονική Εγκυκλοπαίδεια», γράφει το δημοσίευμα, είχε συνταχθεί από την Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών των Σκοπίων (γνωστή ως MANU) και υποστηρίχθηκε από την Σκοπιανή Κυβέρνηση, το 2009. Προκάλεσε όμως, πολλές συζητήσεις και χαρακτηρίστηκε ως προσβλητική για τους Αλβανούς αλλά και για τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, επειδή αναφέρονταν ότι είχαν εκπαιδεύσει τον UCK, κάτι το οποίο θεωρήθηκε ως τρομοκρατική ενέργεια. Ένα χρόνο μετά, συνεχίζει το δημοσίευμα, μετά από πολλές καταγγελίες, πολιτικές συζητήσεις, εθνικές εντάσεις και διαμαρτυρίες η Σκοπιανή κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει την εγκυκλοπαίδεια και πρότεινε στην MANU να συστήσει μια επιτροπή για τη σύνταξη εκ νέου της εγκυκλοπαίδειας αυτής. Παρόλο όμως αυτά, η νέα επιστημονική εργασία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, λόγω διαφωνιών μεταξύ των νέων σκοπιανών ακαδημαϊκών και επιστημόνων, τονίζει ο αλβανός συντάκτης του δημοσιεύματος.
--
Πηγή: Gazeta Start, 7.5.2011.