Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Έκτακτα πολεμικά ανακοινωθέντα...

Της Τζένης Κ. - Αι κοσμικαί δυνάμεις εξηκολούθησαν προσβάλλουσαι από τας πρώτας πρωινάς ώρας των δεξιώσεων και των πάρτι, τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοδιεθνονομισματοταμειακής μεθορίου. Μετά του εχθρού συμπράττουν και ομάδες άτακτων διβιδιτζούδων κορασίδων. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμείβονται του πατρίου υποθηκευμένου εδάφους. Παρά της μεστής βλημάτων μοντελικής αεροπορίας εβλήθησαν πολιτικοί τινές και πολεμικοί στόχοι άνευ ζημιών, μετ’ ολίγων μόνον επιπλήξεων και καμπανών. Εν εκ των ημετέρων πολεμικών θωρηκτών εκ των εμπλακέντων εις αγώναν μετά δημοσιογραφικών καταδιωκτικών, ονόματι Αβέρωφ, παρέμεινεν εις την βάσιν του. Ανέπαφον εκ των βιζιτών των παρείσακτων ξεπρώκτων διετηρήθη και το ημέτερον Πολεμικόν Μουσείον. Εις αιχμάλωτος ναύτης, υιός πολιτικού ανδρός κεχρωσμένης κόμης, κατεδικάσθη προς παραδειγματισμόν εις ποινήν τριακονταημέρου θερινής φυλακίσεως εις παραμεθόριον νήσον Λήμνον.

Βόμβαι ριφθείσαι επί της μεσημβρινής ζώνης έσχον θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού. Οικείαι και οχήματα κατέπεσαν εις το περιθώριον των εχθροπραξιών και νοικοκυριά ερήμαξαν. Το Έθνος εάλω υπό των πανταχού παρόντων και τα πάντα πληρωνόντων μοντελοπατέρων, μοντελοπνιχτών και μοντελοκραχτών. Τα οικονομικά του Στρατού κρέμονται υπό των κορδονίων των μπικίνι. Ευρισκόμεθα εις κατάστασιν αναμονής της κυκλοφορίας των επερχομένων dvd. Σύσσωμοι οι έλληνες αντιμετωπίζουν την θρασύδειλον πρόκλησιν και την κοινωνικήν ευτέλειαν των εγχωρίων και αλλοτρίων ύπανδρων και σινγκλ μανεκέν. Οι στρατευμένοι νέοι εφορμούν ηρωικώς άδοντες το εμψυχωτικόν « σήμα καμπάνα…»
Αι ημέτεραι κινήσεις εκτελούνται επί τη βάση προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Κατόπιν εντόνου συμτπύξεως των προκεχωρημένων τμημάτων και των υποκεχωρημένων εισοδημάτων ετηρήθησαν πιστώς καθ’ όλην την περίοδον υπό των αρχών αι ίδιαι θέσεις, ήτοι αι αρχ-ίδιαι θέσεις, ανακόψασαι διά του πυρός και του σιδήρου, κινήσεις φαλαγγών μισθωτών. Εβομβαρδίσθησαν και επολυβολήσθησαν εκ χαμηλού ύψους, ηθικώς, ομάδαι συνταξιούχων. Ασθενείς τε και σφοδραί συνδικαλιστικαί ενέργειαι διά πεζικού και συνθημάτων απεκρούσθησαν πανταχού.
"Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμή της."*

topontiki