Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

"ΟΧΙ" στο ΝΑΤΟ και στις αποστολές εκτός Ελλάδος λέει η πλειοψηφία των Ελλήνων αξιωματικών!


Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα αντλούνται από την από την έρευνα της VPRC, που έγινε για λογαριασμό του Monthly Review σε δείγμα 829 αξιωματικών. Αυτά επικεντρώνονται στη σχέση ΝΑΤΟ Ελλάδας και στη συμμετοχή και τα οφέλη της χώρας μας από το ΝΑΤΟ καθώς και στο φλέγον ζήτημα της συμμετοχής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ειρηνευτικές αποστολές. Πιο συγκεκριμένα οι Έλληνες αξιωματικοί πιστεύουν σε ποσοστό 64% ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει περισσότερο την Τουρκία, ενώ μόλις το 24% πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει με τον ίδιο τρόπο την Ελλάδα και την Τουρκία. Το ποσοστό δε που πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ υποστηρίζει περισσότερο την Ελλάδα αγγίζει μόλις το 4%.


Παρόλα αυτά οι Έλληνες Αξιωματικοί πιστεύουν σε ποσοστό 63% ότι με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ εξισορροπείται η επιρροή της Τουρκίας μέσα στο ΝΑΤΟ με την επισήμανση ότι το 56% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύει την Ελλάδα από μια ενδεχόμενη επιθετική ενέργεια της Τουρκίας.
Όσον αφορά την Κύπρο, οι Έλληνες Αξιωματικοί πιστεύουν σε ποσοστό 56% ότι η ένταξη της Κύπρου στη συμμαχία θα ήταν μία θετική εξέλιξη, ενώ θετική κατά τη γνώμη τους σε ποσοστό 14% θα ήταν και η συμμετοχή της Κύπρο στο πρόγραμμα PfP. Αξίζει να επισημανθεί το σχετικά υψηλό ποσοστό των Αξιωματικών, 20% που πιστεύουν ότι η Κύπρος δεν πρέπει να ενταχθεί στη συμμαχία.
Ένα ακόμα σημείο που φαίνεται ο προβληματισμός των Ελλήνων Αξιωματικών είναι το ζήτημα της διαφοροποίησης των προτεραιοτήτων μεταξύ Ελλάδας και ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένα το 70% θεωρεί ότι οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο δεν συμβαδίζουν πάντα με τις αντίστοιχες της Ελλάδας.
Όσον αφορά το ερώτημα εάν είναι υπέρ ή κατά της ελληνικής συμμετοχής σε ειρηνευτικές αποστολές, το 51% δηλώνει ότι είναι αντίθετο με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές, ενώ ένα σεβαστό ποσοστό του 40% τάσσεται υπέρ. Το ποσοστό υπέρ των αποστολών αυξάνεται στο 53% όταν οι επιχειρήσεις αυτές γίνονται με εντολή του ΟΗΕ.
Σε γενικές γραμμές οι Έλληνες Αξιωματικοί πιστεύουν σε ποσοστό 64% ότι η χώρα μας δεν πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ, ενώ μόνο 13% είναι υπέρ. Όσον αφορά το ερώτημα τι απεκόμισε η χώρα από το ΝΑΤΟ, οι Έλληνες Αξιωματικοί πιστεύουν σε ποσοστό 28% ότι η χώρα δεν είχε κάποιο όφελος, το 42% πιστεύει ότι υπήρξαν οφέλη, ενώ το 27% πιστεύει ότι η χώρα ούτε κέρδισε αλλά ούτε και έχασε. Αντιθέτως το 60% θεωρεί ότι το ΝΑΤΟ ήταν αυτό που βγήκε ωφελημένο από τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Συμμαχία.

defencenet