Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2009

Ο ερχομός του Προφήτη Ηλία και του Ενώχ - The coming of the Prophets Elijah and EnochΚαί τώρα μια ερώτηση: Γιατί θάρθουν ο Ηλίας κι ο Ενώχ να κηρύξουν την εποχή του Αντίχριστου; Δεν θα υπάρουν Επίσκοποι για να κάνουν αυτή την δουλειά; Και γιατί είναι απαραίτητη ειδικά η παρουσία του Προφήτη Ηλία και του Ενώχ; Δεν θα μπορούσε να βγάλει ο Χριστός έναν άγιο αυτή τη εποχή που θα έκενε το θέλημα Του και θα κήρυττε την αλήθεια στον λαό;

Διότι σχεδόν όλοι οι Επισκόποι θα συμπλεύσουν με τον Αντίχριστο!
Ο Προφήτης Ηλίας θάρθει βασικά για ν' αποκαταστήσει την αλήθεια που μπέρδεψαν οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Θα τους κάνει παραπέρα, γιατί με το να στέκονται στη μέση του δρόμου παχουλοί και κορδομένοι, φράζουν το δρόμο κι εμποδίζουν τον λαό του Θεού να βαδίσει προς την Βασιλεία των ουρανών. Με τον λόγο του, ελεγκτικός ως μάχαιρα, θα τους πετάξει έξω και θα υποδείξει στον λαό το πραγματικό θέλημα του Θεού.
Κι ο Ενώχ τι δουλειά θα κάνει;
Θα μαρτυρεί και θα επιβεβαιώνει τις αλήθειες του Προφήτη Ηλία. Αν ήταν μόνος του ο Προφήτης Ηλίας, το ανθρώπινο πνεύμα θ' αντιμετώπιζε μεγάλον πειρασμό να τον θεωρήσει τρελλόν και φανατισμένο- τη στιγμή μάλιστα που θ' απορρίψει όλη την κρατούσα Εκκλησία, η οποία θα έχει γίνει ένα με την Κρατική εξουσία- και γι αυτό θα τους κρεμάσουν δημοσίως. Διότι ενώ αυτοί θα ξεκαθαρίζουν τα της Εκκλησίας, η ενέργεια τους αυτή θα θεωρηθεί ως έγκλημα εναντίον του Κράτους. Οι δύο αυτοί χώροι, βλέπετε, θα έχουν ταυτιστεί.
Τι νομίζεις ότι θα κάνει ο Προφήτης Ηλίας όταν έρθει; Θα σας μαζέψει να σας κάνει κατηχητικό;
Ο Προφήτης Ηλίας θα μας το πει σκέτα και ωμά. Ή με τον Θεό, ή με τον διάβολο. Κι αν εσύ δεν έχεις μάθει μέχρι τότε να σέβεσαι και να υπηρετείς την αλήθεια στην ζωή σου, νάσαι βάβαιος ότι το ίδιο θα κάνεις κι εκεί τότε. Εάν δεν μπορείς να σταθείς μποστά σ' έναν ελλιπή Επίσκοπο και να του πεις δύο κουβέντες κατά την συνειδησή σου, εν ονόματι της αλήθειας, τότε νάσαι βάβαιος ότι μποστά στον Προφήτη Ηλία θα τρομοκρατηθείς και θα το βάλεις στα πόδια.

Του Μοναχού ΜιχαήλAnd now a question: Why should Elijah and Enoch come to declare the time of the Antichrist? Wouldn't there be Bishops to do this job? And why is the presence of the Prophet Elijah and Enoch specifically needed? Wouldn't Christ be able to find a holy person at this time to preach the truth to the people?

He will not be able to, because almost all the Bishops will take the side of the Antichrist!
Prophet Elijah will basically come to restore the truth which has become confused in the minds of the representatives of the Church. He will push them aside, because by standing in the middle of the road, fat and arrogent, they prevent the way for the people of God to walk towards the Kingdom of heaven. With his words which will be as sharp as knives, he will throw them out and will show the people the real will of God.
And how about Enoch, what job will he do?
He will testify and confirm the words of truth coming from Prophet Elijah. If only Prophet Elijah came, the human spirit would face the big temptation to think that he is mad or zealous- especially during the time when he will reject the whole established Church, which will become one with the power of the State- and for this reason they will be hang public. Because while they will be clearing up the affairs of the Church, such an action would be treated as a crime against the State. You see, these two institutions will become identified as one and the same.
What do you think the Prophet Elijah will do when he comes? Do you think that he will gather you together in order to take you Sunday School?
Prophet Elijah will tell us bluntly and crudely. To either go with God or with the devil. And if you have not learned by then to respect and serve the truth in your life, be sure that you will do the same during that time as well. If you can not stand up to a lacking Bishop and to tell him a few words from your conscience, in the name of truth, then be sure that in the presence of the Prophet Elijah you will become terrified and run away.

By Monk Michael
Translated from Greek by NOCTOC