Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Οδεύουμε για το προφανές: Όσο αυξάνονται τα επίπεδα τρομοκρατίας, άλλο τόσο κερδίζει έδαφος, η χρήση βιομετρικών στοιχείων για την ταυτοποίηση πολιτών


Μία από τις τάχιστα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας είναι αναμφισβήτητα η βιομετρία, η οποία αποτελεί μια προηγμένη μέθοδο πιστοποίησης της ταυτότητας ενός ατόμου με βάση κάποια φυσικά χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά σε κάθε άνθρωπο, όπως το δακτυλικό αποτύπωμα, η παλάμη, η ίριδα του ματιού κ.ά. Ηδη η βιομετρία αξιοποιείται και σε επίσημα έγγραφα κρατικών υπηρεσιών, όπως στα διαβατήρια. Οσοι υπόκεινται στη διαδικασία έλεγχου των φυσικών χαρακτηριστικών τους, προκειμένου να αποδειχτεί η ταυτότητά τους, πρέπει να κάνουν μία ενέργεια, για παράδειγμα να ακουμπήσουν το δάχτυλό τους σε έναν «αναγνώστη» αποτυπωμάτων ή να κοιτάξουν σε μια συσκευή αναγνώρισης της ίριδας, κάτι που μπορεί να εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό την ταυτοποίηση του ατόμου, δημιουργεί όμως και μια ψυχολογική «ενόχληση». Για τον λόγο αυτό η βιομετρική μέθοδος που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να διεισδύει σε πολλές εφαρμογές είναι η αναγνώριση προσώπου. Ενας συνδυασμός συστημάτων, που βασίζεται κατά κύριο λόγο σε κάμερες και σε προγράμματα υπολογιστών, μπορεί να προβεί στην ταυτοποίηση ενός ατόμου χωρίς αυτό να χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια.

σύνέχεια εδώ