Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Όλα όσα έπαθε και θα πάθει η Ελλάδα έχουν όνομα και ''χορηγούς'' ....ΚΙΣ


Μεταξύ των επισήμων διακρίνονται (από αριστερά) οι:

Ραββίνος Αθηνών, Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος του ΚΙΣ, πρόεδρος του "ΣΥΝ", πρώτος γραμματέας της Πρεσβείας του Ισραήλ. Επίσης, οι βουλευτές Ε. Ζαφειρόπουλος, Β. Κοντογιαννόπουλος, Γ. Αρσένης.

ΜΑΚΕΛΙΟ